Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Автограф

Автограф — власноручний підпис, напис або текст,
написаний рукою автора. Наприклад: «Сповняю свою
обіцянку і посилаю Вам для ювілейного числа «Свободи» свої
«Хмари» і фотографію з автографом» (М. Коцюбинський).
«Кожен просив залишити автограф на пам’ять» (з газ.).
Слово автограф часто неправильно вживається разом
з присвійним займенником свій (див. автобіографія).
Наприклад: «Цей блискучий новеліст охоче роздає свої
автографи до всіх альбомів» (Я. Качура). Уникнути тавтології
можна, випустивши слово свій або замінивши слово
автограф іншим («показав свій підпис, напис») залежно від
контексту.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.