Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Автопортрет

контексту.
Автопортрет — портрет художника, виконаний ним
самим. «Протягом двадцяти років Шевченко зробив більше
тридцяти автопортретів» («Мистецтво»).
Неправильно вживати слово автопортрет у сполученні
в присвійним займенником свій (див. автобіографія). Щоб
усунути тавтологічність, слід випустити слово свій або від-
повідний йому компонент авто- в слові автопортрет:
«намалював автопортрет» або «намалював свій портрет».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.