Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Випливати, витікати

Випливати, витікати. Випливати — переносно означає
«бути висновком, логічним наслідком чогось
попереднього». «З усього сказаного випливає, що…». «У б и й б а т ь к о.
Я кажу: головні якості нової людини — це її радянська
гідність, більшовицька дисципліна, воля до перемоги,
пильність і довір’я до людини, що випливав з наших
соціалістичних взаємин» (І. Микитенко).
Витікати вживається тільки в буквальному, фізичному
значенні: «литися звідкись», «брати початок» (щодо річки,
джерела і т. п.). У переносному значенні не вживається.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.