Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Голова, глава

Голова, глава. На позначення частини тіла вживаються
в літературній мові обидва слова, але останнє
сприймається як застаріле і виступає тільки в плані урочистому або
іронічному.
Хотілося б зогнать оскому
На коронованих главах,
На тих помазаниках божих… (Т. Шевченко).
Стилістичні труднощі у виборі одного з цих слів
виникають при вживанні їх у переносному значенні. Як праг
вильно: голова чи глава делегації, уряду,
науково-теоретичної школи, сім’ї і т. д.?
Для правильного вибору слід керуватися двома
положеннями. Насамперед слово голова вживають на
позначення виборного керівника засідання, вборів; виборного
або призначеного керівника колегіальної установи: голова
колгоспу, голова зборів, голова виборчої дільниці, голова
екзаменаційної комісії. «У селі є вигін, на якому пасуться
телята, свині, гуси, вівці, кози, і коли голова сільради Гнат
Рева їде куди-небудь лінійкою по службових справах, то
наказує кучерові, одноокому Кузьмі, розганяти їх байба-
рою, щоб не задавити котрогось» (Г. Тютюнник).
Навпаки, слово глава здебільшого вживають тоді, коли
йдеться не про офіційну керівну посаду, на яку обирають
чи призначають, і не про особу, що це місце посідає, а про
особу, яка стоїть на чолі якогось угруповання,
громадського руху, науково-теоретичної школи та ін.: глава делегації,
глава парламентської опозиції, глава сім’ї.
«Годувальником» в сім’ї, як правило, до революції був батько — глава
сім’ї, і добробут всієї сім’ї залежав в основному від його
заробітку» («Народна творчість та етнографія»).
Цікаво відзначити, що слово глава може бути вжите й
щодо офіційної особи, коли її пост чи посаду не називають
повністю, наприклад: глава уряду, але Голова Ради
Міністрів.
Отже, в переносному значенні вживаємо слово голова,
коли йдеться про офіційну назву керівної посади
колегіальної установи і про людину, яка обіймав цю посаду.
Слово глава ніколи не позначав посади, а тільки особу;
вживається на позначення людини, яка очолює якесь
угруповання, напрям у науці, а також для називання людини,
що займає керівний пост, коли не подається повна назва
установи чи організації, яку очолює ця особа.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.