Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Завзятий, запеклий

Завзятий, запеклий. Одне із значень слова завзятий —
«такий, що має певні переконання, уподобання і енергійно
обстоює їх» (наприклад, завзятий атеїст, завзятий
філателіст, завзятий танцюрист). «Сірий кіт, мов завзятий
футболіст, гасав за клубком шерсті» (М. Руденко). «Завзятий
голуЄятник, він міг годинами гасати з малечею по селу за
голубами, алалакаючи в небо, перечіпаючись через кожну
колоду» (О. Гончар). «Коли ми під’їздили до села і я з
гори глянув на різнобарвну юрму, якою захряс майдан коло
корчми, серце моє — серце завзятого фотографа —
жвавіше затріпалось у грудях» (М. Коцюбинський).
Завзятий має ще значення «сміливий»,
«відчайдушний», «енергійний».
Та, звичайне запорожці, По морю гуляти,
Пливучи співають: Слави добувати,
«Наш отаман Гамалія, Із турецької неволі
Отаман завзятий, Братів визволяти…»
Забрав хлопців та й поїхав
По морю гуляти, (Т. Шевченко).
У голубому осені розливі,
У багряному кружлянні свята
Навіть люди запізніло сиві —
Запальні, завзяті жовтенята (М. Рильський).
Словом завзятий передається ще значення «стійкий»,
«вірний». Наприклад:
Я мало з ним [Якубом Коласом] стрічався у житті,
Та кожну зустріч уважав я святом.
Він другом був, у вірності завзятим,
Тичини, Чіковані, Лахуті (М. Рильський).
І значення «упертий», «наполегливий» може
передаватися словом завзятий. Наприклад:
Та подивився:
І що за дівчата,—
Дружба весела,
Праця завзята (А. Малишко).
Як бачимо, слово завзятий в усіх випадках вживання
має звучання позитивне.
Часом слово завзятий може виступати у сполученні із
словом боротьба — завзята боротьба. Це буває тоді, коли
боротьба, змагання характеризуються енергійністю,
послідовністю, але без елементу жорстокості, винищувальності.
Наприклад: «Між двома лідерами футбольних змагань
зав’язалася завзята боротьба». «А на третій рік, в
останньому класі, уже й натуга ніяка не допомогла: за
загальним визнанням і учнів, і вчителів, першим учнем у класі
став Гришко Саранчук. Павлуша сприйняв це дуже
болісно. Спершу вирішив… «вивернутися з-під Гришка». І
місяців зо два тривало завзяте змагання між ними» (А.
Головко), «Але коли ще це буде, а зараз весела, завзята між
ними йде боротьба» (О. Гончар).
В огні завзятому змагань
Перекликаються заводи
Гудками в неба каламуть,
І зорі меркнуть перед ними (В. Сосюра).
Слово запеклий вживається на позначення тих самих
рис, що й завзятий, але з емоційним відтінком
негативності.
Здебільшого сприймання слова запеклий з негативним
відтінком підтримується і контекстом. Порівн. у
Котляревського:
Прибігла фурія із пекла,
Яхидніша од всіх відьом,
Зла, хитра, злобная, запекла.
Робила з себе скрізь содом.
Коли боротьба (битва, бій і т. ін.) характеризується
ворожість сторін, абсолютною безкомпромісністю,
серйозними жертвами; коли це боротьба не на життя, а на смерть,
виступає слово запеклий (запекла). «…— А повалити лад
оцей, що віками складався, штука тяжча.
І Марко заговорив ізнов палко та натхненно про
майбутню революцію. Що не в одну це ніч — повстання, а на
ранок уже й нове вільне життя. Що буде боротьба запекла
та кривава — справжня війна, з гарматами». «Особливо
запеклий бій точився на ділянці поруч гвардійців» (А.
Головко). «Розгромлені в запеклих боях, котились за Дніпро
величезні гітлерівські полчища» (О. Довженко). «Нове
життя в країнах, які визволились від колоніального гніту,
народжується в запеклих битвах з підступним
імперіалістичним ворогом, з силами внутрішньої реакції…»
(Резолюція XXIII з’їзду Комуністичної партії Радянського
Союзу на Звітну доповідь Центрального Комітету КЦРС).
Те саме стосується словосполучення запеклий ворог:
воно може означати непримиренність до супротивника
в боротьбі або різко негативне ставлення до якогось
явища.
І в усній, і в писемній мові часом неправильно замість
запеклий або навіть завзятий вживають слово жорстокий,
наприклад: «Між двома лідерами футбольних змагань
зав’язалася жорстока (треба: завзята) боротьба». «В
жорстокій (треба: запеклій) боротьбі з ворогами Радянської
влади гартувались сили українського народу, міцніли його
дружба і союз з російським та іншими народами»
(«Комуніст України»). «Ще недавно було там, на перешийку,
чимале містечко з гімназією, казначейством, тюрмою і
гомінким базаром, але після жорстоких (треба: запеклих) боїв,
під час яких містечко безліч разів переходило із рук в
руки, сьогодні зосталась від нього купа руїн…» (О. Гончар).
Слово жорстокий виражав нелюдськість, негуманність.
«На початок Лютневої революції в ряді робітничих
центрів України, незважаючи на жорстокі переслідування,
збереглися й активно діяли більшовицькі організації». «Як
селянські рухи, спрямовані проти жорстокої експлуатації,
так і боротьба робітників знайшли глибоке відображення
в творчості І. Франка» («Комуніст України»).
Отже, завзятий характеризує стійкість і
наполегливість у дружньому або нейтральному змаганні; запеклий —•
у боротьбі з ворогом; слово жорстокий не передає відтінку
стійкості, наполегливості (воно означає негуманність
методів ведення боротьби) і тому замість перших двох
вживатися не може.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.