Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Загальний, спільний

Загальний, спільний. Загальний вживається в кількох
значеннях. Це «такий, що охоплює, стосується всіх».
Наприклад: загальні збори, загальна увага, загальний страйк,
загальне роззброєння. «Таке засідання було й цього разу,
і коли Дорош зайшов у контору і побачив так багато
людей, то він здивувався, не розуміючи, що тут відбувається:
засідання правління чи загальні збори» (Г. Тютюнник).
«Та зажити мирним життям так і не довелося Йосифові
Завадці. У дев’ятсот чотирнадцятому році його покликали
на війну в перший же день загальної мобілізації» (І. Віль-
Де).
Загальний також означає «основний, головний, без
деталей»; «без спеціалізації». Наприклад: загальний огляд
країн світу, загальний виклад, загальний висновок,
загальне враження, загальна фонетика. «Роман, який за час
перебування на чужій території з дивною кмітливістю
навчився ловити загальний зміст чужих мов і жестів,
зрозумів з мови старого, що й тут колись була революція
і предок цього дідугана був офіцером революції і загинув
у бою з військами царя Міклоша» (О. Гончар). «[Боже н-
к о:] — …Зараз іду в бій. А вас забираю з собою рядовими на два тижні. Там ви побачите мою освіту, загальну і
військову» (О. Довженко). «З медичних наук шкільна гігієна
органічно пов’язана із загальною і соціальною гігієною
і харчовою гігієною, а також із загальною патологією
(патологічною фізіологією), педіатрією, епідеміологією,
мікробіологією та ін.» («Шкільна гігієна»).
Спільний означає «властивий не одному» (інколи
навіть— усьому загалові, наприклад: «Боротьба за мир —
спільна справа всіх трудящих світу»); «належний кільком
або багатьом»; «такий, яким користуються двоє або більше
осіб». Наприклад: спільні інтереси, спільна праця, спільна
квартира. «Бійці сиділи деякий час, задумавшись. Навіть
у їхньому мовчанні було щось єднаюче їх… І радощі, і
болі, і спогади, і мрії для них давно вже стали спільними, як
у дружній сім’ї» (О. Гончар). «Тісні контакти вченого
і інженера-виробничника, спільна робота інституту з
заводом дозволяють краще використати великі виробничі
можливості підприємства» («Комуніст України»),
«Пірамідою називається многогранник, в якого одна грань, що
називається основою, є який-небудь многокутник, а всі
інші грані, що називаються бічними,— трикутники, які
мають спільну вершину» (підручник з геометрії). «Щоб
лиха не знати, треба спільним плугом спільне поле орати»
(«Українські народні прислів’я та приказки»).
«— А навіщо той тин здався? Адже ж у нас двір коло
хати спільний, хоч на йому й стоїть і твоя й моя повітка та
загорода,— сказав Лаврін» (І. Нечуй-Левицький).
Благословенні ви, брати,
Що в сяйві дружби і свободи
Йдете до спільної мети,
На ясні зорі й тихі води,
Благословен і славен ти,
Російський сміливий народе (М. Рильський).
Отже, загальний — це «такий, що охоплює, стосується
всіх» або «основний, головний, без деталей»; спільний —
«один для двох або багатьох».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.