Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Зазнавати

Зазнавати. Вживається з іменниками поразка, крах,
лихо, горе та ін. (зазнавати поразки, краху, лиха, горя).
Наприклад:,
А безрідній сиротині —
що калині при долині,
між чужих людей зростать —
тільки лиха зазнавать (Н. Забіла).
У сучасній літературній мові в сполученні з цими
іменниками не слід вживати дієслова терпіти. Іменники
синонімічного ряду лихо, горе, нещастя можуть виступати
і в сполученні з дієсловом спіткати («Жінка зазнала
горя».— «Жінку спіткало горе». «Але тепер, коли хлопця
спіткала невдача, говорити правду про свої розшуки — це значить накликати на свою голову насмішки всіх
школярів»—О. Донченко). Сполучаючись здебільшого з
абстрактними іменниками негативного плану (поразка, крах,
лихо, горе, нещастя), дієслово зазнавати інколи може
вживатися і з іменниками, що мають позитивне значення.
Порівну «Дрібних утіх і я тут 8азнававі> (І. Франко).
Дієслово зазнавати завжди вимагав після себе додатка в родовому
відмінку (зазнавати — чого?).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.