Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Зіставляти

Зіставляти — порівнюючи щось з чимсь, розглядати,
обговорювати це в якомусь спільному аспекті (зіставляти
дані перепису населення, зіставляти погляди вчених).
«Для запису діалектного матеріалу з синтаксису
доводиться особливо пильно спостерігати в говірці місцеві
особливості, часто їх перевіряти й зіставляти» (Ф. Жилко).
«…Зіставляючи між собою твори письменників, що творять
на багатьох десятках мов, ми вловлюємо в них якісь
спільні тенденції у формах, у стилі» (Л. Новиченко).
Часто замість зіставляти невиправдано вживають спів-
ставляти — слово, не властиве українській мові.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.