Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Переводити, переказувати

Переводити, переказувати. Переводити вживається в багатьох значеннях: «переміщати», «розташовувати в іншому місці» (переводити учня в іншу школу); «супроводжувати когось під час переходу через якийсь простір» (перевести дитину на другий бік вулиці); «призначати на іншу роботу» (переводити на нову посаду); «створювати інші умови праці, життя» (переводити на однозмінну роботу); «виражати щось в інших величинах» (переводити метри в сантиметри), «у грошових знаках» (переводити майно на гроші).

Поширений також фразеологічний зворот з цим словом – переводити гроші (хліб, папір та ін.), який означає «марно, нераціонально витрачати» або «псувати» («…Це ж не писар, а злодій. Він же переводить громадські гроші ні за що ні про що. А ви мовчите!» – І. Нечуй-Левицький. «Отже, як став старий, немічний, та ще й захорував до того, – так його і одпустили з двору, щоб не переводив даремно панського хліба» – Панас Мирний). У бухгалтерській практиці переводити вживається як термін, що означає «переписати гроші чи майно на інший рахунок» («перевести гроші з однієї статті прибутку на іншу»).

Стилістично неправильно вживати слово переводити замість переказувати (в значенні «пересилати гроші»).

Переказувати. Має чимало значень: «розповідати про щось почуте чи прочитане» («Комендор сів на широкий залізний кнехт і почав розповідь. Я переказую її майже дослівно» – Д. Ткач. «Молоді молодиці все чисто переказували Мотрі, як її судить у корчмі свекруха» – І. Нечуй-Левицький); «передавати через когось прохання, бажання чи вимогу» («І вона почала стороною розвідувати про синові наміри, почала через людей переказувати, хай прийде, повиниться» – Панас Мирний); «на чиєсь прохання повідомити когось – в емоційно нейтральному плані» («Перекажіть, будь ласка, директорові школи, що йому дзвонили з районного відділення товариства «Знання»).

Слово переказувати вживається також у значенні «переслати, відправити (гроші) з допомогою банку чи поштово-телеграфної установи». «Фабриканти, хто ще міг, гарячково переказували капітали за кордон» (Н. Рибак). «Переказати гроші поштою», «переказати гонорар в ощадкасу».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.