Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Положення, стан, становище

Положення, стан, становище. Положення означає:

1) спосіб розташування в просторі – «Кілька секунд літак був у вертикальному положенні»;

2) розташування тіла або його частин, позу – «Максим розігнався, відштовхнувся від килима й піднявся у повітря, не згинаючи тіла, і в такому положенні перекинувся» (Д. Ткач). «Коли Олена ввійшла, Аркадій підвів голову, наче збирався сісти. Стримуючи ридання, Олена підбігла, всунула руки під подушку і підвела його в напівсидяче положення» (І. Вільде);

3) наукову думку, твердження – «Партія виходить з марксистсько-ленінського положення: народ – творець історії, побудова комунізму – справа рук народу, його енергії, його розуму» (Програма КПРС). «Одне з найважливіших положень мічурінської науки полягає в тому, що зміна природи будь-якого рослинного організму адекватна (відповідна) впливові зовнішніх умов життя» («Наука і життя»);

4) зведення правил, законів про щось – «Положення про вибори до Верховної Ради Української РСР».

Слово положення в розмовній мові іноді вживають у не властивому йому в українській мові значенні: «становище», «обставини». «Вчора відбулася лекція про міжнародне положення» (треба: міжнародне становище). «До революції хлопець учитися не міг, бо матеріальне положення (треба: матеріальне становище) сім’ї було важким». «У дівчини склалося скрутне положення» (треба: скрутне становище, скрутні обставини). Неправомірно також вживати слово положення в значенні «стан». «Лікар сказав, що положення хворого поліпшилося» (треба: стан поліпшився).

Стан має багато значень, зокрема: «ступінь якоїсь якості», «міра здійснення чогось». Наприклад: «Вода визначає фізичний стан тканин – їх обсяг, пластичність; з нею зв’язані травлення, кровообіг і дихання, функції залоз, м’язова діяльність» («Наука і життя»); «Чи відомий вам такий психічний стан, коли за один рідний звук, один образ рідний ладен буваєш заплатити роками життя?..» (М. Коцюбинський). Слово стан часом плутають не тільки з положенням, а й із становищем.

Становище – «обстановка, що склалася», «ситуація», «обставини життя». «Чим більше він цим клопотався, тим більше зростала в ньому певність, і становище здавалось не таким безнадійним» (О. Гончар). «Розказуй про міжнародне становище» (О. Довженко). «…Після розмови про вітробалчанське життя, про засилля глитайні навіть у земельних комітетах – в сільському і волосному – він іще глибше упевнився, що оті його плани – єдиний вихід із становища» (А. Головко). «Капітан Чумаченко в іншому кутку обмірковував з офіцерами становище» (О. Гончар). «Він почав задумуватись над становищем Регіни» (І. Франко).

Слово становище може означати також місце, роль у суспільному житті, процесі. «Мене, правда, не затримували, але я людина без офіціального становища…»; «Острожин: …Такий молодий, в такий короткий час ви завоювали собі таке становище в літературі…» (Леся Українка).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.