Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Порівнювати

Порівнювати – зіставляти, щоб встановити подібність чи відмінність. «Ще тоді, порівнюючи життя панів та мужиків, він глибоко пересвідчився, що бог не дав долі мужикам, що для мужиків нема щастя на землі» (М. Коцюбинський).

Порівнювати вживають ще в значенні «образно уподібнювати». «Російський народ співав. І хай порівнював його пісню Некрасов із стогоном, – але був у тому стогоні могутній заклик до боротьби» (М. Рильський). «Поет [І. Франко] порівнював себе з муляром, що кладе цеглини до стін нової будови» («Вісник АН УРСР»). «Микола Васильович стільки витрачає води на вмивання, що мимоволі порівнює самого себе з якоюсь водяною птицею» (М. Трублаїні).

У першому значенні інколи вживають слово співставляти, коли йдеться про зіставлення контрастних понять, речей. «Визначальною особливістю полтавських квіткових килимів є багатий і живописний колорит. Як відомо, колорит визначається забарвленням узору і поєднанням його з фоном. На Полтавщині любили співставляти білий, жовтий, синій, зелений… кольори узорів з золотисто-жовтим, чорним, рідше голубим, темно-синім і сірим фоном» («Народна творчість та етнографія»). «Співставляючи радянську і буржуазну науки, Ленін писав, що прогрес науки і техніки в капіталістичному суспільстві є прогресом майстерності вижимати піт з робітника, тобто прогресом в інтересах збагачення капіталіста» («Мікробіологічний журнал»).

Проте в сучасній літературній мові вживання слова співставляти не вважається правомірним, і словники його не рекомендують. Залежно від контексту слід вживати дієслова зіставляти (див.) або порівнювати.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.