Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Примірник, екземпляр

Примірник, екземпляр. Ці слова мають однакове значення, але здебільшого сполучаються з різними словами. Примірник означає одну штуку з тиражу друкованих видань. Наприклад: «П’ять примірників газети «Радянська Україна» за 1 вересня», «Два примірники книги М. Островського «Як гартувалася сталь». «Т. Г. Шевченко гаряче відгукнувся на організацію в Києві недільних шкіл, надіслав на їх користь 50 примірників «Кобзаря» («Наука і життя»). «– Ювілейний номер!.. – В’юнкий хлопчак вимахував у повітрі кількома примірниками бажаного номера» (С. Васильченко).

Примірник може також означати оригінал або одну з копій матеріалу, надрукованого на машинці. Наприклад: «Перший примірник статті (оригінал) був надісланий рецензентові, другий лишився у видавництві». «– Добре ви все придумали, і діло добряче завели, тільки нічого з цього не вийде, і марні ваші заходи: я не з лякливих. Обіцяю вам, що мій допис у десятках примірників буде розісланий по всіх газетах, і будьте певні, що до нього прислухаються, зроблять вірні висновки і намилять вам шию. Даю вам чесне комсомольське!» (Г. Тютюнник).

І рукописний оригінал або копія якогось твору (в будь-якому жанрі), документа називається примірником. «Відтоді минуло багато часу, Ляля вже придбала друковане видання всіх творів Чернишевського, а рукописний примірник дбайливо зберігався як дорога пам’ятка маминого дівочого захоплення. Тепер і «Что делать?» лягло в ящик, оббитий цератою» (О. Гончар).

Одна штука з тиражу репродукцій творів образотворчого мистецтва, виконаних літографським чи іншим машинним способом, теж називається примірником. Наприклад: «Відділ народної освіти придбав для шкіл району 70 примірників репродукції картини І. Ю. Рєпіна «Бурлаки». Коли йдеться про копії твору образотворчого мистецтва, виконані не промисловим способом, а вручну, слово примірник вживати не варто. Частіше в такому разі говорять про репродукцію (картини чи скульптури), оскільки повної ідентичності між копіями не буде, а слово примірник ми вживаємо тоді, коли певний зразок цілком тотожний з іншими. Наприклад: «Молодий художник зробив дві репродукції з картини М. К. Пимоненка «Рекрути»: одну з них (або одну репродукцію) він подарував братові» (а не «один примірник він подарував братові»).

Часом замість слова примірник, коли йдеться про певну частину тиражу, вживають екземпляр. Це не є фактичною помилкою, бо примірник – калька слова екземпляр, переклад його (з лат. exemplar – зразок), але з стилістичного погляду така заміна небажана. (Інколи, у неофіційній розмовній мові, замість примірник може виступати штука. Наприклад, «Сьогодні бібліотекарка одержала нові книжки: «Як гартувалася сталь» М. Островського – 2 штуки, «Бур’ян» А. Головка – 5 штук»).

І якщо заміна слова примірник на екземпляр часом можлива, хоч і не бажана, то зворотна заміна абсолютно неможлива, бо тільки словом екземпляр можна назвати певного представника якогось виду тваринного або рослинного світу, який є предметом дослідження або експонатом виставки. «– Я вивів її [лілію] з жовтої і шарлахової лілії Тунберга. Гібриди першого й другого поколінь, в третьому поколінні з’явились поодинокі лілові екземпляри, пилок чорний і, як бачите, цей запах. Чотири нових ознаки. У предків цих ознак не було і в прихованому стані» (О. Довженко). «Серед рослин ярого сорту ячменю, які перезимували, з’явились багатоколоскові екземпляри» («Основи дарвінізму»). «Тільки по Зеравшанському хребту і по долині річки Зеравшан було зібрано до 10 тисяч екземплярів різних рослин і тварин».

Слово екземпляр іронічно, в значенні «унікум», вживають часом щодо якоїсь людини. «– Нічого, братику, – заспокоюючи сказав він. – І серед цих людей є цікаві екземпляри» (П. Колесник).

Отже, про один із тотожних зразків друкованої продукції, про одну з копій рукописного твору – примірник, про досліджуваного або експонованого представника флори, фауни – екземпляр.

На жаль, у шеститомному Українсько-російському словнику АН УРСР (т. І; стор. 476) на реєстрове слово екземпляр наводиться приклад про друковану продукцію, тоді як у цьому разі краще вживати слово примірник. Про те ж, що слово екземпляр вживають у значенні «один або одиничний представник якогось розряду, виду рослинного, тваринного світу», в словнику зовсім не згадується.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.