Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Рішучість, рішимість

Рішучість, рішимість. Ці слова подаються в усіх словниках як синонімічні. Якоюсь мірою це виправдане: обидва вони мають майже те саме значення, та все-таки є між ними деяка змістова відмінність. Слово рішучість означає сміливість, стійкість і наполегливість у подоланні труднощів і досягненні мети. У ньому відчувається категоричність, динамічність. «Її [пані] в’яле обличчя стягнулось, погляд твердий, і в кожній закрутці срібного волосся – рішучість» (М. Коцюбинський). «Аж дивно було самим на себе за своє колишнє недовір’я та страхи. Сиділи собі, як бабаки, по своїх селах, варилися в чутках і хоч іноді аж закипали рішучістю, але до діла не бралися – боялися свого безсилля. А воно бач! Безсилля, це коли кожна громада сама собі, а як злиті в одне, то яка це й сила – народ, грізна та невпинна, як градова хмара» (А. Головко). «І, припавши вухом до трубки, слухає з таким виглядом, ніби з ним зараз розмовляє не черговий університетський, а щонайменше нарком. Повне рожевощоке обличчя його в цю мить зосереджене, сірі застиглі очі сповнені рішучості й готовності виконати наказ» (О. Гончар). «Були в очах Федора Іполитовича не гнів, але й не спокій; не вагання, але й не рішучість; не переляк, але й не насмішка» (Ю. ІІІовкопляс).

Як підкреслюють дослідники, рішимість також означає сміливість, стійкість у прийнятті й здійсненні своїх рішень. Проте слід зробити деякі уточнення: слово рішимість містить відтінок потенціальної готовності діяти. «– Краще одійдіть! – промовив син, збліднувши, як і його батько. Самі собою стислися важкі сильні кулаки, а очі світились такою рішимістю, гнівом і шаленством, що батько, помітивши те все, відступився, наче від навіженого» (А. Шиян). «Чорний не докінчив. Вася потяг вудку з окунем, який тріпотів і рвав жилку.

– Просиджу до ранку, а риби все одно наловлю, – сказав Вася, і Чорний побачив в його очах радість, захват, рішимість, пристрасть» (М. Чабанівський).

Слово рішучість інтенсивніше виражає ознаку, ніж рішимість. Тому воно не потребує ще дієслова для вираження відповідної дії, а рішимість звичайно поєднується з дієсловом, що виражає активну дію (наприклад, «Конфедерація праці висловила рішимість боротися до кінця», але неправильним є «Конфедерація праці висловила рішучість боротися до кінця»).

Отже, рішимість передає стан людини, її наміри у здійсненні певної мети, рішучість – абстраговану якість, активну дію.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.