Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Становити

Становити. Має багато значень, зокрема вживається в літературній мові в значенні «бути складовою частиною чогось», «являти собою щось», «бути». «Мирне співіснування є основою мирного змагання між соціалізмом і капіталізмом у міжнародному масштабі і становить специфічну форму класової боротьби між ними»; «В сучасних умовах головну небезпеку в комуністичному русі становить ревізіонізм, правий опортунізм, як відображення буржуазного впливу» (Програма КПРС).

У цьому ж значенні інколи вживають слово складати. «Українська журналістика, як і російська, протягом всієї своєї історії складала важливу частину національної культури, розумового й громадського життя своєї епохи» (з газ.).

Проте сучасна літературна мова цього уникає.

В усній мові і в мові художніх творів часом вживають словосполучення становити собою. Але в літературній мові на нинішньому етапі її розвитку більше поширені інші слова і словосполучення, що передають це значення: являти собою, становити, бути. Словосполучення становити собою тепер не сприймається як правомірне.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.