Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Стати в пригоді

Стати в пригоді – «знадобитися», «бути корисним», «зробити послугу» та ін.

Підскочив Вовк і до Кота мовляє:
«Котусю-братику! Скажіть мені скоріше,
Хто із хазяїнів отут усіх добріший?
Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав
На сей недобрий час. Я б у пригоді став!..» (Л. Глібов).

«Хоч він був непрактичний зовсім, бійці, з властивою, мабуть, тільки нашим людям добродушністю, цінили вже саме прагнення Ференца чесно трудитись, стати їм у пригоді» (О. Гончар).

Замість цього сталого словосполучення в усній мові, а інколи і в періодичній пресі (наприклад: «Ось коли хлопцеві стали в нагоді знання, набуті в ремісничому училищі» – з газ.), вживають не узвичаєне в літературній мові стати в нагоді, утворене внаслідок плутання двох словосполучень: стати в пригоді і мати нагоду («Поки панич вітався з Яношем, – не надто сердечно, а все-таки чемно, – ми мали нагоду придивитися йому ближче» – І. Франко. «Через деякий час весь командний пункт мав нагоду спостерігати таке…» – О. Гончар). Ці словосполучення слід розрізняти.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.