Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Третина, чверть

Третина, чверть. Називаючи якусь кількість, виражену простим дробом, мовці іноді роблять стилістичні помилки.

Якщо дробове співвідношення, що означає 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, у тексті записане цифрами (в умові математичної задачі, наприклад), то його треба читати, як і інші дробові числа, порівн.: 3/4 (три четвертих), як 5/6 (п’ять шостих), 9/10 (дев’ять десятих).

У доповідях, звітах уникають вживання простого дробу із знаменником 2, 3, 4: замість 1/2, 1/3, 1/4 пишуть і говорять половина, третина, чверть. Порівн.: «Половина (третина, чверть) випускників нашого інституту поїхала цього року на роботу в Донбас». Але при протиставленні, а також при спеціальному наголошенні вживають дробові числівники. Порівн.: «Одна третя випускників нашого інституту поїхала цього року на роботу в Донбас, а дві треті – в Криворіжжя».

Коли співвідношення 1/3 або 1/4 передається словами третина, чверть, то перед ними не слід ставити числівник одна (неправильно: одна третина, одна чверть).

Стилістична традиція щодо вживання слова третина без числівника одна підтримується ще й морфологічним складом слова третина: адже до нього входить суфікс -ин, що надає слову значення одиничності, і тому відпадає потреба у вживанні числівника одна. Мабуть, за аналогією до третини і слово чверть узвичаєно вживати без числівника одна.

Дробові числа, які мають у знаменнику цифри 5 і далі, вживаються без слова частина або частка. Порівн.: «У 1965 р. в Радянському Союзі вироблено одну п’яту (а не одну п’яту частину, не одну п’яту частку) всієї світової промислової продукції».

Стилістично невдалим є передавання дробу з чисельником одна і знаменником 5 і далі без називання чисельника – за аналогією до третини, чверті – там, де наводяться точні підрахунки. Порівн.: «У 1965 р. в Радянському Союзі вироблено п’яту частину (треба: одну п’яту) всієї світової промислової продукції, хоча населення нашої країни становить тільки 7% населення земної кулі».

Проте у розмовній мові і в художній літературі саме таке слововживання є звичним: «Ваша дев’ята частина буде більше нашої половини» (М. Стельмах); «Коли б хоч десята частина з його бажань здійснилася…» (М. Коцюбинський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.