Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Упертий, наполегливий, настійливий, настійний, настирливий

Упертий, наполегливий, настійливий, настійний, настирливий. В українській мові у значенні «твердий, непохитний у прагненні до чогось, у здійсненні чогось» вживаються слова наполегливий, упертий. «Вона буда дівчина наполеглива, вольова» (В. Кучер). «Сумною чередою тяглись роки злигоднів і наполегливої праці» (О. Довженко). «У тайгу прийшли люди, а з ними й машини. Це був особливий людський рід, упертий і допитливий, це були люди, що не звикли зупинятися на півдорозі перед труднощами» (О. Донченко).

І дивиться з стіни задуманий Франко
мені в лице ласкавими очима
в промінні наддністрянської зорі…
Комуністичні ми каменярі,
ми, ряд живий, йдемо на місце мертвих,
єднає нас борні вогонь упертий (В. Сосюра).

Упертий означає ще «постійний, безперервний, такий, що довго триває» [1].

Уже кружляє листя жовто-ржаве,
Щоб на асфальті мокрому спочить,
Уже рудіють на газонах трави,
І дощ упертий по дахах шумить (М. Рильський).

На означення «твердий, непохитний у прагненні до чогось, у здійсненні чогось» вживається ще й слово настійливий, пов’язане з характеристикою людини чи її дій. Наприклад: «Товариш по службі таки привіз ноти з Ташкента на настійливі замовлення інженера» (І. Ле). «Голос у бригадира був рівний і настійливий» (І. Волошин).

Поняття абстрактне у значенні «дуже упертий, сильний» передається словом настійний [2], наприклад: «Таким настійним було бажання зайти зараз туди, в ограду, і поблукати в саду, аж там, біля паркана» (А. Хижняк).

Слово настирливий означає «нав’язливий», «надокучливий», «набридливий»: «Гапушеві хотілось просто з каменя стрибнути через тин і втекти од настирливої, причепливої баби» (І. Нечуй-Левицький).

Таке настирливе безсоння
І невідступний слів прибій,
Мов стукався об підвіконня
І в шиби – птиць гарячий рій (М. Рильський).

«Настирливе, одноманітне, безнадійне, як сіра мжичка, дзижчання балалайки і пісня флейти» (І. Микитенко). «Його починала дратувати настирлива безцеремонність невгамовного гостя» (А. Хижняк). «Дід-сторож весь день ганяв настирливе вороння» (О. Копиленко).

Поширена стилістична помилка полягає в тому, що слово настирливий, яке звичайно має негативне забарвлення, неправомірно вживають у позитивному плані замість слів упертий, наполегливий або настійливий.

Наприклад: «Йому подобалася ця настирлива, прудка дівчина з акумуляторами невичерпної енергії всередині» (О. Донченко).[1] Упертий у значенні «непоступливий, такий, що прагне до могтися свого, всупереч необхідності, здоровому глуздові» тут не розглядається.

[2] Настійний може ще вживатися у значенні «насущний», «конче потрібний», наприклад: «…Є настійна потреба найближчим часом підготувати і видати тлумачний словник української мови».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.