Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

ДІЄСЛОВО

Теперішній час дієслова бути в сучасній українській мові. Написання старослов’янських запозичень. Варіантні утворення і написання дієслів. Визначення морфемного складу дієслова. Особливості відмі­ню­вання атематичних дієслів. Інфінітив дієслів з демінутивними суфік­сами. Спільне і відмінне у вживанні висловів. Будьте здорові і Бувайте здорові. Особливості утворення наказового способу. Май­бутній час. Утворення синтетичної форми.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.