Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи правильно поставлені розділові знаки в такому реченні: «Навпаки – і це визнають усі – учень він надзвичайно здібний»?

У наведеному реченні є вставне речення (і це визнають усі). Вставні речення або словосполучення, які стоять у середині речення й мають характер додаткового повідомлення, можуть бути виділені з обох боків за допомогою тире, якщо немає потреби дуже різко виділити вставне речення з основного. Отже, виділення вставного речення і це визнають усі за допомогою тире з обох боків є цілком закономірним. Але в реченні «Навпаки – і це визнають усі – учень він надзвичайно здібний» є ще вставне слово навпаки, яке вказує на зв’язок думок і передує вставному реченню. Звичайно вставні слова й вставні словосполучення в реченні виділяються комами. Тому й слово навпаки, що стоїть на початку речення, має бути виділене комою. А якщо на місці розриву речення вставним має стояти кома, то вставне речення виділяється не тільки за допомогою тире, а ще й комами. З огляду на це наведене в запитанні речення матиме такий вигляд: «Навпаки, – і це визнають усі, – учень він надзвичайно здібний». Пор. випадок, коли вставному реченню не передує вставне слово і немає інших факторів, які зумовлювали б постановку коми після слова, що стоїть перед вставним реченням: «Микола – і це визнають усі – учень надзвичайно здібний».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.