Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи можна сказати: «У нашій школі є вільна вакансія вчителя математики»?

Словосполучення вільна вакансія недоречне, бо слово вакансія (воно походить від латинського vacans «бути порожнім») означає «вільне місце». Якщо до нього додати ще слово вільна, то вийде тавтологічний вираз. Чому ж в усній мові таке тавтологічне словосполучення все-таки зустрічається? Очевидно, по-перше, під впливом паралельного словосполучення вільне місце (при цьому мовці не враховують етимології іншомовного слова вакансія); по-друге, під впливом закономірного виразу зайнята вакансія (коли йдеться про місце, яке певний час було вільне, а в момент розмови вже кимось зайняте).

Отже, речення, наведене в запитанні, можна сформулювати так: «У нашій школі є вакансія вчителя математики» або «У нашій школі є вільне місце вчителя математики».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.