Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи можна вжити вираз старий ветеран?

Слово ветеран (від лат. veteranus) означає: «старий, досвідчений воїн»; у переносному значенні – «старий, досвідчений, заслужений працівник у якійсь галузі». Словосполучення старий ветеран у значенні «досвідчений, заслужений працівник» є тавтологічним і, отже, стилістично не виправданим. Теоретично це словосполучення може існувати, якщо йдеться про вік ветерана, – «старий (роками) ветеран». Та в такому разі, щоб не склалося вражений, що це тавтологія, краще похилий вік працівника підкреслити за допомогою інших лексем: сивий ветеран, срібноголовий ветеран та ін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.