Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Як пояснити, чому слід вважати неправильним вислів «передовий авангард»?

Слово авангард походить з французької мови, де компонент avant означає, «попереду» і garde – «охорона». Слово авангард вживається на позначення частини або підрозділу, що під час пересування військ іде попереду головних сил. Друге значення цього слова – «передова частина класу, суспільства». Словосполучення «передовий авангард» є тавтологічним, і тому вживати його не слід.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.