Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чому з погляду стилістики сучасної української літературної мови не рекомендується вживати словосполучення період часу і чим пояснити, що цей вираз дістав досить великого поширення в розмовній мові?

Слово період означає проміжок, відрізок часу, в який щось відбувається: післявоєнний період відбудови народного господарства, період сильних вітрів, інкубаційний період (хвороби) та ін. Проте в спеціальній літературі слово період вживається також як науковий термін, безпосередньо не пов’язаний з темпоральним (часовим) значенням (зокрема, наприклад, поняття про синтаксичний період у мовознавстві). У мовній практиці в зв’язку з термінологічним вживанням слова період поступово забувається його етимологія, стирається зв’язок з грецьким periodos, що означає «час» або «відрізок часу», і воно набуває узагальненого значення відрізка, частини, проміжку. На цьому грунті й виникло словосполучення період часу. Однак з погляду стилістичної норми сучасної української літературної мови вживати його не рекомендується.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.