Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. - Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти

1.1.5. СЛОВОТВОРЧІ ТИПИ ТЕРМІНІВ

Для словотворчої архітектоніки
термінологічних одиниць характерні в цілому ті ж принципи, що й для
загальновживаних одиниць. Можна запропонувати таку
класифікацію словотворчих типів термінів.
A. Терміни — кореневі слова:
1. корінна непохідна лексика (ніс);
2. запозичена непохідна лексика (атом),
B. Похідна лексика:
1. терміни, утворені за допомогою суфіксації;
2. терміни, утворені за допомогою префіксації.
C. Терміни — складні слова (самоокупність).
D. Терміни-словосполучення (обчислювальна
машина). Слід відзначити той факт, що багато лінгвістів не
визнають наявності у мові багатоосновних термінів,
називаючи їх концептуальними об’єднаннями. Такий
погляд повинен перевірятися вимогами до терміна,
13 наведеними вище: якщо всіх вимог дотримано, то нема
підстав відмовляти термінові в його термінологічності
незалежно від його лексичної довжини.
E. Терміни-абревіатури (РОЦ — регіональний
обчислювальний центр).
F. Літерні умовні позначення (ґамма-випромінювання).
G. Символи (знаки) — наприклад, математичні,
хімічні, астрономічні та інші символи.
Н. Номенклатура.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.