Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. - Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти

2.3.1.2. СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПРИНЦИП

Соціолінгвістичний принцип класифікації
залежить від соціолінгвістичних чинників, таких як мовні конта;
кти та мовна орієнтація. Виходячи з цього, мовні інтерференції
за таким принципом можна поділити на комунікативні (такі.
що мають місце через мовні контакти) та еталонні (такі, Ш°
мають місце через мовну орієнтацію). Хоча чітку межу мі*
орієнтацією та контактами простежити досить важко, бо орі’
єнтація неможлива без спілкування, так само, як і спілкувайй*
з носіями більш розвинених мов тягне за собою свідому
підсвідому орієнтацію на ту саму мову. Тому, на наш поглЯА
необхідно виходити з такого критерію: якщо при прояві тій
іншої мовної інтерференції превалює спілкування над орієЯ*
цією, то така мовна інтерференція є комунікативна, якщо
навпаки — то вона є еталонною.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.