Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. - Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти

2.3.1.2.1. КОМУНІКАТИВНІ МОВНІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

Комунікативні мовні інтерференції пов’язані
з контактами з носіями інших мов. Це може бути або мовне
сусідство (адстрат), яке з’єднує мови у єдиний мовний союз,
або мовні контакти через торгівлю, спілкування з носіями більш
розвинених мов, обмін науково-технічною інформацією тощо.
Контакти з носіями інших мов можуть також відбуватися,
супроводжуючи різні соціальні явища, такі, наприклад, як
завоювання одним народом іншого (при цьому мови можуть взаємо-
впливати одна на одну у вигляді субстрату або суперстрату).
У різні історичні періоди мовні контакти носили
різноманітний характер, причому будь-яка мова у різні періоди історії
могла бути як продуцентом, так і реципієнтом ареальної та навіть
інтернаціональної лексики [Columas 1989, с. 21]. Так,
наприклад, англійська мова у середні віки засвоїла досить велику
кількість латинських, а починаючи з середини XI століття — також
французьких слів. Але у наступні епохи англійська мова сама
почала «експортувати» свою лексику. Так, у XIX столітті
Англія була законодавцем мод у галузі спорту, тому в цей період
багатьма мовами світу були засвоєні такі англійські слова, як
football, hockey, basketball, rugby, cross та деякі інші (ця
традиція триває й досі, якщо подивитися на такі слова, як speedway,
body-building, power-lifting etc.). Сама ж англійська мова у той
період, коли французька мова вважалася міжнародною,
запозичує дуже багато французьких елементів, навіть повністю
зберігаючи при цьому написання та вимову (table d’hote, hors
d’ceuvre та деякі інші). Вже у XX столітті англійська мова
набуває статусу міжнародної, таким чином, вона сама стала
продуцентом інтернаціональних елементів, причому не лише у
межах європейського культурно-історичного ареалу.
Українська мова також у різні епохи зазнавала як
позитивного, так і негативного впливу різних мов: старослов’янської,
латинської, а також мов сусідів — німецької, польської,
російської. Те ж саме стосується й інших мов. Ще Ляйбніц
стверджував це, посилаючись на позитивний результат контактів
рмецької мови з романськими (насамперед, французькою та
^лійською). Проте він був категорично проти механічного
нагадування сусідів, асоціюючи це з іноземним пануванням
Columas 1989, с. 7].

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.