Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. - Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти

4.2.2. ШЛЯХИ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Як вже стверджувалося у попередніх розді’
лах, запозичення є одним зі способів термінотворення. Прогге
запозичення не є однорідними за своєю природою. ЗапозичеЯ*
слова можуть розрізнятися не лише тим, носить те чи інше
запозичення інтернаціональний характер, чи воно є націонали
ним. Важливим чинником є також шлях запозичення. Залеж**0
від нього запозичення бувають прямі (здійснюються безпосЄ”
педньо з мови-продуцента) та непрямі (через посередництво
Третіх мов). Можна також розрізняти запозичення з класичних
jJob та запозичення з сучасних мов.
цілях запозичення — один із факторів, що визначає
етимологічний аспект побудови нових термінів. Джерело
запозиченая залежить насамперед від традицій та моди на ту чи іншу
мову залежно від епохи тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.