Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. - Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти

5.2. МЕХАНІЗМ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Механізм термінологічного планування
можна зобразити схематично (див. схему на наступній сторінці).
Ця схема демонструє, які компоненти становлять структуру
термінологічного планування, а також які чинники впливають
на сам процес термінологічного планування.
По-перше, як вже неодноразово підкреслювалося,
термінологічне планування є одним з аспектів мовного планування,
яке, в свою чергу, є різновидом свідомих мовних
інтерференцій. Підсвідомі мовні інтерференції всіх типів також мають
непрямий вплив на мовне планування (цей вплив на схемі
показано пунктиром).
Термінологічне планування, в свою чергу, є різновидом
планування корпусу мови. З іншого боку, планування статусу
мови теж має вплив на термінологічне планування, бо саме
статус мови диктує напрям розвитку терміносистем.
Нарешті, планування корпусу мови включає в себе як
модернізацію, так і стандартизацію. Термінологічне планування, в
свою чергу, складається саме з таких аспектів. Звідси можна
зробити висновок, що мовна модернізація включає в себе
термінологічну модернізацію (побудову нових термінів), а мовна
стандартизація — термінологічну стандартизацію
(стандартизацію наявних та новостворених термінів). Всі термінологічні
Новоутворення, в свою чергу, так чи інакше підлягають
обов’язковій стандартизації. Тому модернізація та стандартизація
(як загальнолінґвістична, так і термінологічна) є двома етапами
єдиного процесу під назвою планування корпусу мови. Ще одиц
аспект планування корпусу мови, графізація, теж впливає як на
термінологічну модернізацію, так і на стандартизацію, а саме •—
графізація як аспект мовного планування впливає на графічне
оформлення термінів та на їх правопис.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.