Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. - Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти

Написання обласних центрів України

1. Кирилицею:
Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Чернівці, Луцьк,
Рівне, Хмельницький, Житомир, Вінниця, Одеса, Херсон, Миколаїв, Черкаси,
Кіровоград, Полтава, Запоріжжя, Харків, Суми, Чернігів, Дніпропетровськ,
Донецьк, Луганськ.
2. За системою ТКПН:
Kyjiv, Ljviv, lvano-Frankivsjk, Temopilj, Uzhghorod, Chsernivci, Lucjk, Riv-
ne, Khmeljnycjkyj, Zhytomyr, Vinnycja, Odesa, Kherson, Mykolajiv, Cherkasy,
Kirovoghrad, Poltava, Zaporizhzhja, Kharkiv, Sumy, Chemighiv, Dnipropetrovsjk,
Donecjk, Lughansjk.
3. За пропонованою системою:
Kyjiy, Ljviv, lvano-Frankivsjk, Temopilj, Uzhorod, Cemivci, Lucjk, Rivne, Xmelj-
nycjkyj, Zytomyr, Vinnycja, Odesa, Xerson, Mykolajiv, Ccrkasy, Kirovohrad, Poltava,
Zaporizzja, Xarkiv, Sumy, Ccrnihiv, Dnipropetrovsjk, Donocjk, Luhansjk.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.