Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Чергування о — а у дієслівних коренях

У коренях дієслів о-а чергуються, змінюючи їх
значення: гонити – ганяти, котити – качати, кро-
іти – краяти, ломити -ламати.
Однак більшість дієслів має кореневий о, що не
чергується з а: простити – прощати, виношувати,
переконувати.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.