Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Чергування і — й

І вживається, щоб уникнути збігу приголосних,
важких для вимови*
а) після приголосного або розділового знака –
крапки, коми, крапки з комою, двокрапки, трьох
крапок / день іде, і ніч іде, і, голову схопивши в руки,
дивуєшся, чолу не йде апостол правди і науки (Т.
Шевченко),
б) на початку речення: / смеркає, і світає; День
божий минає… (Т. Шевченко).
Пишемо Й
а) між літерами, що позначають голосні Оце й уся
врода (Панас Мирний) Темрява з кутків давно
вийшла та й обступила нас (Леся Українка),
б) після голосного перед приголосним .На траві й
квітках росинки, шелестіння й гомін гілки (Я. Що-
голів)
Не чергується / – й:
а) при зіставленні понять: літо і зима; батьки і
діти;
б) перед словами, що починаються на й, я, ю, є, ї:
Микола і Йосип.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.