Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Правопис деяких суфіксів

Слід пам’ятати основні суфікси, які пишемо за
загальними правилами орфографії
а) суфікси -тель, -їсть, -ець, -аль; учитель,
гостинність, переможець, скрипаль;
б) суфікси -альник, -ильник, – ільник: уболівальник,
мастильник, полільник’,
в) суфікси -ов- (-ьов-), -ів- (-їв-) в іменах по
батькові: Павлович, Павлівна; Васильович, Василівна; Сер-
гіиович, Сергіївна’,
г) -інн(я) у віддієслівних іменниках: ходіння,
суиііння; і) при творенні прикметників від іменників
уживаються суфікси: -об-: слива – сливовий, дощ – дощовий,
край – крайовий, -ев-: овочі- овочевий, груша- груиіевиіі,
травень-травневий’, -єв-: життя- життєвий, насіння-
насіннєвий;
д) суфікс -уват-(-юват-) вживається в
прикметниках на позначення неповного вияву ознаки-
темнуватий, круглувсітгш, синюватий;
є) суфікс -оват- вживається у словах із наголосом
на о: плисковатий, стовбоватий’,
є) суфікс -ува-(-юва-) пишемо у дієсловах*
керувати, розсіювати’,
ж) суфікс -овит- вживається на означення високого
ступеня вияву ознаки: талановитий’,
з) у суфіксі -овува- перший голосний завжди
наголошений: завойовувати, перемальовувати:
и) іншомовні суфікси -ир, -ист, -изм пишемо після
д, т, з, с, ц, ч, ж, ш, р: командир, бандурист,
тероризм’, після інших приголосних пишемо -ір, -іст, –
ізм: пломбір, комформіст, реалізм, але в утвореннях
від власне українських коренів пишемо -ист, -изм:
боротьбист, речовизм.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.