Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Ступені порівняння якісних прикметників

Вищий ступінь порівняння прикметників
утворюється:
а) від звичайного прикметника додаванням суфіксів
-іш-, -ш-: теплий – тепліший, тонкий – тонший;
при творенні вищого ступеня відбуваються такі
чергування:
г, ж, з + ш = жч” дорогім – дорожчий, вузький –
вужчий’,
с +ш = щ: високий – вищий’,
б) складена форма утворюється від звичайного
прикметника за допомогою слів більш {більш кваліфікований)
або менш {менш кваліфікований).
Найвищий ступінь порівняння прикметників
утворюється
а) проста форма утворюється додаванням префікса
най- до прикметника вищого ступеня: найменший,
найвиразніший’, б) значення простої форми найвищого ступеня можна
підсилити префіксами як-, що-: якнайкращий,
щонайбільший’,
в) складена форма найвищого ступеня утворюється
додаванням до звичайного прикметшжа слів найбільш,
найменш: найбільш досконалий, найменш вдалий:
г) інколи складений найвищий ступінь може
утворюватись від вищого ступеня і слів за всіх, над усе:
миліший за всіх, дорожчий над усе.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.