Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Правопис і відмінювання числівників

Слід пам’ятати, що числівники мають шість типів
відмінювання.
Перший тип – відмінювання числівника один за
родами, числами, відмінками як займенника той: один,
одно (одне), одна, (на) одному (однім), однієї (одна),
однією (одною).
Другий тип – відмінювання числівників два, три,
чотири, багато, кілька, декілька, а також усіх збірних В
орудному відмінку вживається форма трьома, але
чотирма, багатьма і багатьома
Третій тип – відмінювання числівників п’ять –
двадцять, тридцять – вісімдесят, кільканадцять,
кількадесят. Туї4 допускаються паралельні форми в усіх
відмінках, крім називного, п ‘яти (п ‘ятьох), п ‘ятдесяти
(п ‘ятдесятьох); п ‘ятьма (п ‘ятьома), п ‘ятдесятьма
(п ‘ятдесятьома).
В українській мові на відмпгу від російської у назвах
десятків змінюється лише друга частина* шістдесятьох,
сімдесятьох.
Четвертий тип – відмінювання числівників сорок,
дев’яносто, сто В усіх непрямих відмінках, крім
знахідного, вони мають закінчення -а: дев ‘яноста, ста,
сорока.
П’ятий тип – відмінювання складних числівників,
що є назвами сотень* двісті – дев ‘ятсот У них
відмінюються обидві частини слова п ‘ятистам, шестистам.
В орудному відмінку можливі паралельні форми п ‘ять-
мастами і п ‘ятьомастами, шістьмастами і
шістьомастами
Шостий тип – відмінювання числівників нуль,
тисяча, мільйон, мільярд. Вони відмішоються як
іменники.
Потрібно також пам’ятати, що у складених
кількісних числівниках змінюються всі складники, а у
порядкових – лише останнє слово.
Н. двісті тридцять п ‘ять – двісті тридцять
п ‘ятнй;
Р. двохсот тридцяти п ‘яти – двісті тридцятьп ‘ятого

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.