Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.

Поради випускникові школи та абітурієнтові

Диктант є однією з форм перевірки писемної
грамотності, а тому його часто використовують як екзамен.
Готуючись до диктанту, необхідно додержувати таких
основних принципів’
1. Систематично повторювати правила орфографії та
пунктуації.
2. Закріплювати набуті навички за допомогою вправ,
само диктантів, виявляти прогалини у знаннях. Якщо у
пропонованому виданні немає правила, на яке ви
припустилися помилки, слід звернутися до підручників
сучасної української літературної мови для
загальноосвітніх шкіл та середніх навчальних закладів України,
до різноманітних довідників, Українського правопису,
орфографічного словника.
3. Працювати над помилками, аналізувати і
пояснювати причину неправильного написання.
4. Вдумливо, а не механічно завчати правила,
застосовувати їх у писемному мовленні.
5. Намагатися досягти автоматичності грамотного
письма. Це можливо за умови вміння переносити певне
правило на конкретну мовну одиницю.
6. Вчитися писати текст із чужого голосу, оскільки
на екзамені вступник уперше чутиме дшсгування даного
екзаменатора. Не забувати про правила орфографії, що
не збігаються з орфоепічними правилами. Так, чуємо
[зустр’ічайуц’іа], а пишемо – зустрічаються. Крім того,
розпізнавати у мовленні паузи й певну інтонацію, що на
письмі відповідає певному знакові. 7. На самому екзамені бути зосередженим,
вдумливим, спокійним і цілеспрямованим. Пам’ятати правила
проведення диктанту. Спочатку чигають увесь текст
Потім кожне речення окремо і повільно (якщо речення
довге, його членують на окремі складники) Після цього
речення читають загалом. Наприкінці текст диктанту
звучить знову, з невеликими паузами після кожного
речення.
Усі ці правила (за умови їх чіткого дотримання)
будуть запорукою успіху
Щасти вам!

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.