План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 14 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр. ПОЕЗІЯ. ПРОЗА

Мета:             перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу

з теми; формувати вміння роботи з різнорівневими завданнями; розвивати навички узагальнення й ана­лізу вивченого матеріалу; виховувати прагнення самовдосконалення.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок. Обладнання: різнорівневі завдання.

ПЕРЕБІГУРОКУ

 1. I.   Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку II.    Пояснення вчителем методики виконання завдань контрольної роботи

Виконання завдання І рівня передбачає максимальну оцінку

0,     5 б., II рівня — 2 б., III рівня — 3 6.

 1. III.   Проведення тестової контрольної роботи

Варіант І

Рівень І

Визначте правильне твердження:

1. 1920 р. виходить збірка П. Тичини під назвою А «Рідний край»

Б «Чернігів»

В «Сталь і ніжність»

Г «Замість сонетів і октав»

2. Представником авангардного мистецтва початку XX ст. є А М. Зеров

Б М. Семенко В Є. Плужник Г Г. Косинка

 

Проза


141


 1. «Батько — вчитель, потім — завідуючий городською школою, нарешті — 1905 року — інспектор народних шкіл, мати — з дрібного землевласницького роду Яреськів — роду козаць­кого…». Це запис із автобіографії

А М. Хвильового Б М. Зерова В М. Рильського Г М. Семенка

4. Поезією М. Рильського про місто його дитинства — Київ є А «На білу гречку впали роси…»

Б «Яблука доспіли, яблука червоні…»

В «Слово про рідну матір»

Г «Ластівки літають, бо літається»

5. Показ жінки в часи революції, згубного впливу хибних ідей на людину та переродження комуністів у бездумних чиновни­ків є темою твору М. Хвильового

А «Сентиментальна історія»

Б «Я (Романтика)»

В «Кіт у чоботях»

Г «Думки проти течії»

6. Два світи — минуле й майбутнє, буття й небуття, реальне й уявне — поєдналися в один у творі Г. Косинки

А  «Мати»

Б  «На золотих богів»

В  «Фауст»

Г  «В житах»

Рівень II

Дайте розгорнуту відповідь:

1. Які стильові тенденції переважають в індивідуальному стилі письменника?

2. Яким вимальовується в поезії Є. Плужника образ його часу? Порівняйте з художніми свідченнями інших авторів.

3. М. Рильський оцінив першу збірку Г. Косинки як початок «епохи революції». Чи виправдав новеліст ці сподівання?

Рівень III

Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:

 • «Екзотичність мислення М. Семенка»;
 • «Жінка в пореволюційному суспільстві» (за творами М. Хви­льового);

 

142


Уроки української літератури в 11 класі


 • «Новели Г. Косинки — гарячий подих революції, селянської волі і сум бідняцької ниви (М. Стельмах)».

Варіант II

Рівень І

Визначте правильне твердження

1. 1924 р. виходить збірка П. Тичини під назвою А «Вітер з України»

Б «Плуг»

В «Сонячні кларнети»

Г «Сковорода»

2. Перший друкований твір М. Семенка з’явився в журналі А «Україна»

Б «Український вісник»

В «Українська хата»

Г «Дзвін»

 1. «Ми хочемо такої літературної обстановки, в якій будуть цінитися не маніфест, а робота письменника…». Ці слова належать критикові

А М. Семенку Б М. Хвильовому В М. Зерову Г М. Рильському

 1. «Неокласицизм» стилю М. Рильського найбільш ґрунтовно й влучно сформулював

А М. Зеров Б М. Семенко В М. Хвильовий Г П. Тичина

 1. Членом спілки пролетарських письменників «Гарт», одним із перших ініціаторів створення ВАПЛІТЕ є

А Є. Плужник Б М. Зеров В Г. Косинка Г М. Хвильовий

6. Автором поетичних рядків «Вчись у природи творчого спокою В дні вересневі_.» є

А П. Тичина Б М. Рильський В Є. Плужник Г М. Семенко

 

Проза


143


Рівень II

Дайте розгорнуту відповідь:

1. Поясніть зв’язок літератури як мистецтва слова з провідними тенденціями свого часу.

2. Схарактеризуйте художню форму одного із сонет М. Зерова (за вибором).

3. Розкрийте особливості гротеску в повістях М. Хвильового «Санаторійна зона» та «Сентиментальна історія».

Рівень III

Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:

 • «Спадщина “розстріляного відродження” — то важлива й ці­кава сторінка нашої культури»;
 • «Вірші П. Тичини, М. Рильського — шедеври світової літе­ратури»;
 • «Мої роздуми про новелістику Г. Косинки».
 1. IV.   Підсумок уроку
 2. V.  Домашнє завдання

Скласти хронологічну таблицю життя й творчості Ю. Янов- ського.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.