ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТОЛІТТЯ. Книга перша. За редакцією Віталія Григоровича Дончика

Поети «празької школи»

«Празьку школу» репрезентують поети, чия творчість почалася в еміграції, переважно в Празі та Подебрадах, хоча деякі з них згодом виїхали з Чехо-Словаччини: Євген Маланюк, Наталя Лівицька-Холодна й Олена Теліга до Варшави; Василь Хмелюк — до Парижа; Олекса Стефа­нович, Оксана Лятуринська, Галя Мазуренко та Олег Ольжич залишалися тут до кінця другої світової війни…

Термін «празька школа» здебільшого умовний — в то­му розумінні, що це не була група, об’єднана організацій­но, яка б мала свій статут, чи принаймні якусь чітку ідео­логічну та естетичну платформу. Тому ставлення до цього терміна було неоднозначне. Приміром, Є. Маланюк вза­галі заперечував існування якоїсь «празької групи», а

Н.  Лівицька-Холодна, окреслюючи цю групу, включала до неї поетів, які жили у Варшаві, й не включала членів гру­пи «Жовтневе коло» радянофільської орієнтації.


Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.