План-конспект уроку (розробка уроків)

Урок № 40 УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ «МОРАЛЬНА КРАСА Й ДУХОВНА ВЕЛИЧ ЛЮДИНИ В КІНОПОВІСТІ О. ДОВЖЕНКА “ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА”»

Мета:                розвивати усне мовлення учнів; навчати вмінню

самостійно викладати думки, аргументувати власні твердження, робити узагальнення й висновки; вихо­вувати любов до землі, природи, повагу до батьків. Тип уроку: розвиток мовлення.

Обладнання: пам’ятка «Як працювати над текстом-роздумом», епіграфи до твору

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. I.   Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку

Кожна людина, читаючи твір або слухаючи розповідь, почуте співвідносить з особистим життям. На попередньому уроці ми ман­дрували далекими сонячними стежинами Довженкового дитин­ства. Намагалися збагнути, звідки бере початки його безмежна любов до землі, природи, людей.

Сьогодні вам пропонується узагальнити набутий досвід від прочитаного й висловити його у формі твору-роздуму.

 1. II.   Актуалізація опорних знань, умінь, навичок
 • Які типи мовлення вам відомі?
 • Визначте мету типу мовлення роздум.
 • 3 яких складових будується роздум?
 • Які види твору-роздуму вам відомі? Охарактеризуйте їх. (Індуктивний роздум: на основі наведених фактів роблять висновок; дедуктивний: висловлену головну думку підтвер­джують фактами)
 1. III.   Сприйняття й засвоєння матеріалу
  1. 1.  Бесіда з учнями
 • На яких моральних засадах формувалася особистість О. Дов­женка?

 

Українська література 1940-1950 рр.


309


 • 3 яких людей він брав приклад?
 • На яких принципах будувалися міжособистісні стосунки в родині, селі митця?
 • Як у творі маленький герой намагався спокутувати «гріх»?
 • Як людина ставилася до природи? У чому це проявлялося?
 • Яких героїв твору ви б назвали морально красивими?
 1. 2.  Вибір епіграфа до твору

(учням пропонується декілька цитат на вибір)

 • Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у неза­бутні роки твою м’яку, веселу, сиву воду, ходив босий по твоїх казкових висипах… (О. Довженко).
 • Світ одкривається перед ясними очима перших літ пізнання, всі враження буття зливаються в невмирущу гармонію, людяну, дорогоцінну (О. Довженко).
 • …Дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити… зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах (О. Довженко).
 • Людина є таїна. Її треба розгадати, і якщо будеш її розгаду­вати все життя, не кажи, що згаяв час; я займаюся цією таї­ною, бо ж хочу бути людиною (Ф. Достоєвський).
 • Людині потрібні не три аршини землі, не садиба, а вся земна куля, вся природа, де на просторі вона могла б проявити всі свої властивості свого вільного духу (А. Чехов).
 • Світ наш — тільки школа, де ми вчимося пізнавати (М. Мон- тень).
 1. 3.  Складання пам’ятки

«Як працювати над текстом-роздумом»

 • Епіграф має висловлювати ідею твору.
 • Композиція твору повинна мати складові: теза, аргумент, до­каз, висновок.
 • Початок висловлювання повинен бути оригінальним, нетра­диційним: цитата з твору, пояснення, коментарі чи роздуми автора з питання, яке розглядається, критична оцінка аналі­зованого твору чи проблема, художня замальовка чи етюд.
 • У головній частині теза підтверджується вагомими аргумен­тами, наводяться приклади з літератури, історії, висловлю­ються власні судження, оцінки тих чи інших літературних явищ, фактів.
 • Висновок висвітлює остаточну думку, підсумовує сказане, ста­вить певні завдання, закликає до дій. Він повинен бути під­порядкований основній ідеї твору.

 

310


Уроки української літератури в 11 класі


 • Уникайте безсистемності викладу, дублювання змісту поперед­ніх частин, поєднання речень, що стосуються різних питань теми.
 • Уживайте вставні слова типу: по-перше, по-друге, на мою думку, по-моєму, наприклад, скажімо, отже, таким чином, мені здається…, на мою думку…, я вважаю…
 1. 4.  Словникова робота

Доберіть синоніми до поданих слів:

 • велич (значення, суспільна вага);
 • персонаж (герой твору, образ людини, дійова особа, ліричний герой);
 • письменник (митець, майстер художнього слова, автор, ху­дожник, прозаїк);
 • виразний (чіткий, яскравий);
 • добродушний (лагідний, ласкавий, щирий, привітний);
 • щирий (відвертий, правдивий, приязний, гостинний, щиро­сердний, сердечний, задушевний, чулий);
 • показувати (змальовувати, відображати, констатувати, заявляти, декларувати, висвітлювати, стверджувати, виво­дити, відтворювати);
 • надихати (наснажувати, окрилювати, захоплювати).
 1. 5.  Самостійна робота учнів над текстом твору-роздуму
 2. 6.  Виступи учнів Зразок твору

«Я народився і жив для добра і любові»,— так визначив своє життєве кредо Олександр Довженко. Письменник, кінорежисер, великий патріот свого народу й син свого часу. Його кіноповісті не залишають байдужим й сучасне покоління читачів.

Приваблює й зацікавлює у творчості О. Довженка процес творення образу людини.

Моральна краса й духовна велич — це найвагоміші якості, які хоче бачити в людині кіноповістяр. Саме такими змальовує митець своїх рідних, односельців.

Спогади дитинства, що лягли в основу кіноповісті, створюють дивовижний світ людей, народжених для добра, праці й любові. Згадаймо діда, схожого на білобородого Бога, чи прабабу з її про­кльонами, батька, найкращу людину у світі, чи матір, умілі та роботящі руки якої плекали розкішний город біля хати, чи свого вірного Пірата, що ділив з ним усі переживання дитинства. У цих образах відчувається й теплота, і гордість, і любов людини

 

Українська література 1940-1950 рр.

 

311

 

до свого неспокійного роду, що дав йому життя. Так глибоко могли розуміти світ навколо себе тільки дуже талановиті люди, які жили в повній гармонії з природою.

Малий Сашко — головний герой кіноповісті — то дитя природи. Картини його дитинства — то сама природа, то світ малої дитини, яка йде шляхом пізнання. Допитливий малюк, мрійливий, з неа­биякою уявою, пізнаючи світ, поринав у нього з головою. У всьому, що поставало перед дитиною, бачилася гармонія. Трави, дерева, зорі, Десна — усе було олюднене, мало свої втіхи й смутки.

Усі рідні, з якими нас знайомить головний герой,— то єдиний образ народу, складовою якого є й сам Довженко.

У «Зачарованій Десні» автор застерігає нас від втрати духов­ності, закликає повертатися до своїх коренів, не забувати про своїх рідних, не хапати зірок з неба, а нахилитися й побачити зірку в калюжі.

 1. IV.   Оголошення результатів навчальної діяльності школярів
 2. V.  Домашнє завдання
  1. Скласти відгук на виступ однокласника.
  2. Підготувати міні-презентацію «Провідні тенденції розвитку української літератури в другій половині XX — початку XXI ст.» (за групами).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.