План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 1 Тема. Краса і багатство української мови.

Мета: подати учням відомості про місце української мови серед інших слов’янських мов; розкрити красу й багатство рідної мови; виховувати в учнів любов до української мови. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

         ХІД уроку        

I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

III.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.      [1, 2] переклад з російської

Завдання: прочитати текст, перекласти українською мовою, дібрати заголовок.

Через родной язык человек ощущает свою особую связь с Родиной.

Национальный язык, литература, культура любого народа отражает его историю, быт, мироощущение, накопленный опыт. В языке проявляется национальная психология, характер народа, особенности его мышления и художественного творчества. Значит, изучая родной язык, можно понять эту психологию, и этот характер, и эти особенности, и исторический опыт своего народа.

(Із журналу)

2.      [1, 2] Інтерактивна вправа «Я так думаю».

—      Як ти думаєш, що дає людині вивчення рідної мови?

3.      Робота з підручником.

[1]     Вправи 1, 2.

[2]     Вправи 1, 2.

4.      [1, 2] Робота в групах (парах).

Завдання: протягом 3—5 хвилин підготувати відповідь на питання:

«У чому полягає багатство української мови?» або «Що сприяє милозвучності української мови?».

(Цю роботу можна провести у формі інтерактивної гри «Мікрофон».)

5.      [1, 2] Робота біля дошки.

Завдання: прочитати текст. Яка роль синонімів у нашо¬му мовленні?

Багатство синонімів — одна з питомих ознак багатства мови взагалі. Уміле користування синонімами, тобто вміння поставити саме те слово і саме на тому місці — невід’ємна при¬кмета хорошого стилю.

Українська мова напрочуд багата на синоніми.

(М. Рильський)

—      Які групи слів за значенням ви знаєте?

—      Яка роль антонімів, омонімів у нашому мовленні?

—      Наведіть приклади синонімів, антонімів, омонімів.

—      Складіть з ними речення (на вибір).

6.      [1, 2] Гра «Шукачі скарбів».

Завдання: навести приклади «скарбів», які також свід¬чать про багатство української мови.

(Учні повинні навести приклади прислів’їв, приказок, фра¬зеологізмів. Як приклад нагадайте дітям такий вислів: «Мова без прислів’я, як страва без солі» (Нар. тв.).)

7.      Зорово-слуховий диктант.

Зайнялися гори! В золоті каміння,

В полум’ї граніти і в диму гаї,

А на хмарах грає сонячне проміння,

Грає і дарує усміхи свої.

(О. Олесь)

—      У прямому чи переносному значенні вжито виділені слова?

8.      Робота в зошитах.

[1]     Завдання: списати прислів’я, вибираючи з дужок потрібні прийменники або сполучники.

Не підливай масла (у, в) вогонь.

Хто дбає, той (і, й) має.

Як маєш (у, в) торбі, сядеш (і, й) на горбі.

За науку — цілуй батька (і, й) матір (у, в) руку.

(У, в) умілого (і, й) долото рибу ловить.

(Нар. тв.)

[2]     Вправи 3, 4.

9.      Поетична хвилинка.

Завдання: виразно прочитати віршовані рядки.

Солов’їну, барвінкову, колосисту — на віки українську рідну мову в дар мені дали батьки.

Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас,— бо ж єдина — так, як мати, мова в кожного із нас!

(в. Сосюра)

IV.    ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V.     ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1, 2] Скласти твір-мініатюру «Краса і багатство укра¬їнської мови» або виконати

[1]     вправа 8 (письмово)

[2]     вправа 7 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.