План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 3 Тема. Повторення. Синтаксис і пунктуація.

Мета: поглибити знання учнів про словосполучення, речення, їх будову; удосконалювати пунктуаційні вміння та навички; розвивати навички самостійної роботи; виховувати старанність у навчанні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

III.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Бесіда з учнями.

—        Пригадайте, що називається словосполученням?

—        Що не є словосполученням?

—        Що називається реченням?

—        Якими бувають речення за метою висловлювання та ін¬тонацією?

—        Якими бувають речення за будовою?

—        Що таке підмет? а присудок?

—        В яких випадках між підметом та присудком ставить¬ся тире?

—        Як називається речення, в якому є тільки головні чле¬ни?

—        Як називаються речення, в яких є другорядні члени?

—        Чим можуть бути ускладнені прості речення?

—        Які розділові знаки ставляться при звертанні, вставних словах, однорідних членах речення?

—        Що таке пряма мова? Які розділові знаки ставляться при прямій мові?

—        Чим відрізняються пряма мова і діалог?

—        Розкажіть про розстановку розділових знаків при діалозі. (Цю бесіду можна провести у формі змагання між коман¬дами. Команди по черзі відповідають на питання, ілюструючи свої відповіді прикладами.)

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Робота з підручником

[1]       Вправа 14 (письмово).

[2]       Вправа 13 (письмово).

2.         Переклад з російської.

[1]       Завдання: перекласти текст українською мовою, зробити синтаксичний розбір двох речень.

Дорога шла между группами дубов и орешника. Отлогости и небольшие горы иногда пересекали равнину. Нива давала знать, что скоро должна появиться деревня. Но уже прошел час, а между тем жилье не попадалось. Сумерки уже совсем омрачили небо.

(За М. гоголем)

[2]       Вправа 18.

3.         Творчий диктант (робота в парах).

[1]       Завдання: у першу колонку виписати прості речен¬ня, а в другу — складні.

Встала й весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. (Т. Шевченко)

Добро не пропадає, а зло умирає. (Нар. тв.)

Найшла коса на камінь. (Нар. тв.)

Два хитрих мудрого не переважать. (Нар. тв.)

А літо йде полями і гаями, і вітер віє, і цвіте блакить.

(А. Малишко.)

[2]       Вправа 21.

4.         [1, 2] Творче конструювання.

Завдання: скласти речення за поданими нижче схемами

а)         [           _ ], [    _ ].

б)         [           _ ], і [  _ ].

в)         [<^=> і <:==? ].

г)         [           == ], (тому що.).

5.         [1, 2] Робота біля дошки.

Завдання: дописати закінчення кличної форми, поставити розділові знаки.

О рідна пісн.. знову ти прийшла до матері й до батька — до народу. (М. рильський)

Донеччин.. моя моя ти батьківщин.. тобі любов моя і всі мої чуття! (в. Сосюра)

Ой Мороз.. Морозенк.. ти славний коза..! (Нар. творч.)

6.         [1, 2] Творча робота.

Завдання: скласти три речення зі вставними словами. Пояснити розстановку розділових знаків.

V.      ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Вправа 25 (письмово).

[2]       Вправа 22 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.