План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 6 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. Оголошення.

Мета: повторити відомості про стилі мовлення, сферу вживання кожного з них; ознайомити учнів з особливостями офіційно-ділового стилю, сферою його застосування; дати поняття про ділові папери, навчити складати оголошення; сприяти збагаченню словникового запасу учнів.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

І.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Бесіда з класом.

—        Які ви знаєте стилі мовлення?

—        Які особливості кожного зі стилів ви знаєте?

—        В яких мовленнєвих ситуаціях ви використовуєте ці стилі мовлення?

—        Який розділ мовознавства вивчає стилі мовлення?

—        Які типи мовлення ви знаєте?

3.         Робота з таблицею.

[1]       Підручник с. 25

[2]       Підручник с. 25

4.         Самостійна робота.

[1]       Завдання: ознайомитися з уривками текстів, визначити стиль кожного з них. Свою думку обґрунтувати.

Текст 1.

Мова, и, ж. 1. Здатність говорити. 2. Система словесного вираження думок, яка має певну звукову і граматичну будову і яка є засобом спілкування в людському суспільстві. 3. Спосіб словесного вираження, стиль властивий кому-небудь. Мова Коцюбинського.

Текст 2.

Стаття 10.

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

(Із Конституції України)

Текст 3.

Любіть красу своєї мови,

Звучання слів і запах слів:

Це квітка ніжна і чудова Широких батьківських степів.

Всі каравани знайдуть воду В краю пустинь і злих негод —

Як річка, з роду і до роду,

Так мова з’єднує народ.

(Т. Масенко)

[2]       Вправа 56.

ІІ.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Робота з підручником.

[1]       Теоретичний матеріал, с. 26.

[2]       Теоретичний матеріал, с. 27.

2.         Робота над оголошенням.

[1]       Підручник, с. 26.

[2]       Підручник, с. 28.

3.         Творча робота

[1]       Вправа 56.

[2]       Вправа 59 (ІІ).

4.         [1, 2] Гра «Редактор».

Завдання: виправити текст оголошення, скласти текст оголошення відповідно до вимог.

Проводиться набір слухачів на курси англійської, німецької, французької мови. Заняття починаються 10 вересня.

V.      ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Вправа 57 (письмово).

[2]       Вправа 59 (І) (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.