План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 7 Тема. Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови. Загальна характеристика.

Мета: ознайомити учнів з поняттям «морфологія», дати загальну характеристику частин мови, розповісти про поділ їх на самостійні та служ¬бові; вчити розпізнавати частини мови в тексті; розвивати логічне мислення, увагу та спосте-режливість; виховувати любов до рідної мови. підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

          Хід уроку         

I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II.      СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Слово вчителя.

Термін «морфологія» походить з грецької мови: «morfo», що означає форма, «logos» — учення, тобто дослівно морфологія — це вчення про форму слова. А через те, що всі слова поділяються на групи, які називаються частинами мови, ми можемо говорити так: морфологія — розділ науки про мову, в якому вивчаються частини мови, їхні граматичні ознаки і способи словозміни.

2.         Вступна бесіда.

—        Які частини мови ви знаєте? Наведіть приклади.

—        Скільки всього частин мови? Назвіть їх.

—        Які частини мови відмінювані? А які — ні?

3.         Поетична хвилинка.

[1]

Злитки золоті

Який співець, поет, який письменник уперше слово вигадав — іменник?

Іменник! Він узяв собі на плечі велике діло — визначати речі,— ім’я, найменування і наймення: робота. Біль. І радість. І натхнення.

Ну, а візьмімо назву — дієслово,

Само підказує, що діє слово!

Ще й прикладу на нього не навів, а вже до півдесятка дієслів!

Прикметник дасть іменнику — предмету якусь його ознаку чи прикмету.

Числівник може визначить тобі число речей, порядок при лічбі.

А поспитай звичайного займенника, за кого він у мові? За іменника!

(Хоч може цей наш скромний посередник замінювать числівник і прикметник.)

Прислівник звик, незмінюваний в мові, ознаки різні виражать при слові.

Сполучник каже: скромну роль я маю, але слова я в мові сполучаю.

І частка мовить: слово я службове, але людині чесно я служу.

І,         будьте певні, в інтересах мови, і так, і ні де треба я скажу.

А вигук може пролунать, як дзвін, у мові, мабуть, найщиріший він!

(Дмитро Білоус)

—        Яку частину мови поет не назвав?

[2]       Вправа 62.

4.         Робота з таблицею.

Частини мови

Назви частин мови

Що означає, виражає, для чого служить На які питання відповідає

Відмінювані частини мови

Самостійні

Іменник Назви предметів та поняття зі значенням предметності хто? що?
При­

кметник

Назви ознак який? чий?
Числів­

ник

Числові ознаки (кількість або порядок предметів при лічбі) скільки? котрий?
Займен­

ник

Предмети, ознаки, кількос­ті, але не називає їх На ті, що й імен­ник, прикметник, числівник
Дієслово Назву дії або стану предмета що робить предмет? що з ним робиться?
При­

слівник

Ознаку дії, міру або ступінь ознаки де? коли? як? чому? для чого?

Невідмінювані частини мови

Службові

При­

йменник

Разом з відмінковими закінченнями служить для зв’язку слів у реченні На питання не відповідають
Сполуч­

ник

Сполучає слова або речення
Частки Надають реченню різних смислових відтінків
  Вигук Виражає почуття, пережи­вання, оклики, звуконаслі­дування

 [2]      Підручник, с. 29.

5.         Робота біля дошки.

Завдання: прочитати вірш, записаний на дошці, назва¬ти самостійні частини мови.

Ну, прокидайтеся, діти:       Змалку кохайтесь в освіті,

Ранок — до книжки пора!  Змалку розширюйте ум,

Сонечко вспіло залити        Бо доведеться у світі

Все посереду двора! Всяких назнатися дум.

Швидше вдягайтесь до школи!      Треба самим розвертати:

Кращі прогаєте дні,—         Як і до чого все йде,

Пізно вертати,— ніколи      Шлях безпомилочно взяти —

Їх не завернете, ні!   Той, що до правди веде.

(П. Грабовський)

6.         Гра «Угадай слово».

Завдання: угадати частину мови за схемою, навести приклади.

а) .______________ В,                          г) ._____________

б) ,______________ ґ) ________________________________ .[ти]

в) .______________ .ий                         д)

7.         Переклад з російської.

[1]       Завдання: перекласти текст українською мовою. Книга таит в себе мудрость для многих. Наилучшие кни¬ги стали бессмертными, они вошли в сокровищницу мировой литературы, в них мудрость и красота, глубина человеческих переживаний и призыв к счастью. Книги, как писал мудрый Айбек, собирают жемчужины человеческой мысли и передают их потомкам. Мы идем в землю, а книги сохраняются навеки.

(И. Цюпа)

[2]       Вправа 65.

IV.    ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда з учнями.

—        Що вивчає розділ «Морфологія»?

—        Які частини мови є самостійними? А які — службовими?

—        Яка частина мови не належить ні до самостійних, ні до службових?

V.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Виписати із підручника літератури чотири речення, над кожним словом надписати, до якої частини мови воно належить.

[2]       Підручник, § 6, вправа 64.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.