План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 19 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Опис приміщення. Докладний усний переказ тексту з елементами опису приміщення.

Мета: пояснити учням особливості побудови опису приміщення, показати відмінність між науковим та художнім описом приміщення; розвивати усне й писемне мовлення учнів, збагачувати їх словниковий запас.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

III.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Бесіда з класом.

—        Що таке опис?

—        Яка мета опису?

(Опис — це висловлювання, в якому розкриваються важливі, характерні ознаки предмета, явища, особи. Мета опису — дати точне уявлення про предмет або явище.)

—        В якому стилі можуть бути описи?

—        Що ми описували в 5 класі?

—        Як називається опис природи?

—        Як називається опис зовнішності людини?

2.         Проблемне запитання.

—        Що таке інтер’єр? Які типи інтер’єру бувають? (Використовується інтерактивний метод «Мозковий

штурм».)

[1]       Вправа 114, с. 43.

[2]       Інтер’єр. 1. Архітектурно й художньо оздоблена вну¬трішня частина будинку, приміщення. 2. Картина, малюнок і т. ін., на яких зображено внутрішню частину якого-небудь приміщення.

Інтер’єр буває житловий і громадський.

3.         Робота з підручником.

а)         Опрацювання теоретичного матеріалу.

[1]       § 13, с. 43.

[2]       С. 68.

б)         [1] Вправа 115.

[2]       Вправа 175.

4.         Пояснення вчителя.

[1]       На основі вправи 116 та теоретичного матеріалу, с. 44—45.

[2]       Основа опису приміщення — це перелік ознак примі¬щення та предметів, які в ньому знаходяться.

В описі місця «новим» є назви предметів (речей, меблів), а «відомим» — їх місце розташування.

Праворуч від стола — книжкова шафа.

В описі предмета «Відоме» — назва цього предмета, а «но¬ве» — назви його характерних ознак.

Кімната висока, світла.

5.         Підготовка до роботи над усним переказом.

1)         Робота з підручником.

Попереднє ознайомлення з текстом переказу.

[1]       Вправа 118, с. 45.

[2]       Вправа 176, с. 69.

2)         Колективне складання плану тексту.

[1]       Учні дописують складний план тексту (початок див. на с. 47 підручника).

О         р і є н т о в н е п р о д о в ж е н н я п л а н у

7.         Кошлата ковдра.

8.         Портрет Тараса Шевченка.

9.         Гаптований рушник.

[2]       Учні складають план тексту.

Орієнтовний план

1.         Сніжний вечір.

2.         Повернення додому.

3.         Затишне приміщення.

4.         Речі в кімнаті.

5.         Різке світло.

6.         Тепер зовсім гарно.

6.         Переказування тексту.

IV.    ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1, 2] Написати переказ.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.