План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 25 Тема. Способи творення іменників.

Мета: сформувати в учнів уявлення про основні способи творення іменників; формувати вміння визначати способи творення іменників та застосовувати ці способи на практиці; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати пізнавальний інтерес до мови.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

III.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Бесіда з класом.

—        Що називається морфемою?

—        Які морфеми ви знаєте?

—        Що називається коренем, префіксом, суфіксом, закін-ченням?

—        За допомогою яких морфем утворюються нові слова?

—        А що утворюється за допомогою закінчення?

—        У чому полягає відмінність між формою слова та спіль- нокореневими словами?

—        Що таке твірна основа?

(Твірна основа — це основа слова, яка використовується для творення нових слів.)

2.         Робота біля дошки.

Завдання:

1)         підібрати спільнокореневі слова та форми слів вечір, сніг, трава, записати у два стовпчики (І — спільноко- реневі, ІІ — форми слова);

2)         Виділити у кожному слові закінчення та твірну основу (для спільнокореневих слів).

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Проблемне запитання.

(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)

—        Якими способами і за допомогою яких морфем утвори¬лися іменники, використані в попередньому завданні?

2.         Робота з підручником.

Завдання: опрацювати теоретичний матеріал.

[1]       Таблиця, с. 72.

[2]       Правило, с. 71.

—        Про які способи творення іменників ми ще не говорили на уроці?

3.         Колективна робота.

[1]       Вправа 193 (письмово).

[2]       Вправа 179 (письмово).

4.         Творча робота.

[1]       Завдання: від поданих слів утворити іменники — назви осіб за професією чи заняттям. Виділити словотворчі морфеми.

Перекладати, служба, лікує, співати, шити, вантажити, робота, учити, ліра, тренувати, діяти, жати.

[2]       Вправа 185 (письмово).

5.         Творча робота.

[1]       Завдання: від поданих слів утворити іменники — назви осіб за місцем проживання чи національністю. Виділити суфікси.

Харків (харків’янин, харків’янка)

Вінниця (вінничанин, вінничанка)

Болгарія (болгарин, болгарка)

Луцьк (лучанин, лучанка)

Італія (італієць, італійка)

Київ (киянин, киянка)

Полтава (полтавчанин, полтавчанка) (полтавець, полтавка)

Львів (львів’янин, львів’янка)

Суми (сумчанин, сумчанка)

Чернігів (чернігівець, чернігівка)

Чернівці (чернівчанин, чернівчанка)

[2]       Вправа 184 (письмово).

6.         Проблемне запитання.

(Використовується інтерактивний метод «Мозковий штурм».)

—        За допомогою яких суфіксів утворюються іменни¬ки — назви осіб за характером і місцем їхньої діяльності (-ар- (-яр-), -ач-, -ець, -ик, -ік); за місцем проживання й національ¬ністю (-ець, -анин (-янин)).

7. Робота біля дошки.

Завдання: записати речення, назвати іменники, утворе¬ні префіксальним способом, пояснити значення префіксів.

За лісом-пралісом золота діжа сходить. (Нар. творч.) Хай забудеться недоля і неслава давніх літ, щастя рівне й рів¬на воля засіяють на весь світ! (М. вороний) Я люблю рум’яну осінь, над садами чисту просинь. (М. Стельмах) Грузьким без¬доріжжям поволі тягнулися вози. (З. Тулуб)

Видно, мій співрозмовник не хотів видавати чужих таєм¬ниць. (П. Загребельний.)

Висновок:

праліс (пра- вказує на давність)

недоля, неслава (не- протилежне значення, відсутність чогось) просинь (про- неповнота чогось)

бездоріжжя (без- протилежне значення, відсутність чогось) співрозмовник (спів- об’єднання чогось)

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда з класом.

—        Назвіть способи творення іменників.

—        Яких значень надають іменникам суфікси -єць, -анин; -ар, -яр, -ач, -ик?

—        Яким є значення префікса пра-?

—        Який спосіб творення є найпродуктивнішим в україн¬ській мові? (Суфіксальний.)

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 20, вправа 194 (письмово).

[2]       Підручник, § 19, вправа 189 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.