План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 34 Тема. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні й короткі форми прикметників.

Мета: ознайомити учнів із поділом прикметників на групи за значенням, навчити виділяти відповідні групи в тексті; дати поняття про повні й короткі форми прикметників; сприяти збагаченню словникового запасу школярів; виховувати мовленнєву культуру.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         [1, 2] Переклад з російської.

З а в д а н н я: перекласти текст українською мовою; під-креслити прикметники; визначити рід, число, відмінок при-кметників.

Лес зимой

Красив, чудесен лес зимой. Глубокие, чистые лежат под де-ревьями сугробы. Над лесными тропинками кружевными бе¬лыми арками согнулись под тяжестью инея стволы молодых берез. Высокие вершины елей унизаны ожерельем лиловых шишек.

(По И. Соколову-Микитову)

3.         Бесіда з класом.

—        Яка частина мови називається прикметником?

—        Яка роль прикметників у реченні?

—        Як змінюються прикметники?

II.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Лінгвістичне спостереження.

Учні в групах самостійно опрацьовують теоретичний мате¬ріал підручника:

[1]       Підручник, с. 91.

[2]       Підручник, с. 82.

2.         Робота в зошитах

[1]       Вправа 256 (IV) (письмово).

[2]       Вправа 219 (письмово).

(Кожна група працює самостійно, потім доповідачі зачиту¬ють правильні відповіді.)

3.         Робота біля дошки.

[1]       Вправа 258 (письмово).

[2]       Вправа 222 (письмово).

4.         Гра «Юний лінгвіст».

[1, 2] Завдання: записати фразеологізми з прикметни-

ками, визначити розряд прикметників.

(На це завдання групам відводиться п’ять хвилин.)

5.         Робота з підручником.

а)         Опрацювання теоретичного матеріалу:

[1]       Підручник, с. 92.

[2]       Підручник, с. 91.

б)         [1] Вправа 261 (письмово).

[2]       Вправа 247 (письмово).

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда.

—        Які прикметники називаються якісними, відносними, присвійними?

—        Наведіть приклади.

—        Що ви знаєте про повну і коротку форму прикметників?

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 26, вправа 262.

[2]       Підручник, § 24, вправа 223.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.