План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 44 Тема: Написання прізвищ прикметникової форми.

Мета: пояснити учням правила написання прізвищ прикметникової форми; формувати вміння застосовувати ці правила на практиці; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Словниковий диктант.

Червоногрудий, сизокрилий, водоплавний, мовно-літературний, народнопоетичний, життєрадісний, українсько-англійський, п’ятирічний, темно-синій, жовтогарячий, високочолий, ніжно-голубий, південно-східний, деревообробний, кисломолочний, м’ясо-молочний, глухонімий.

II.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Робота з таблицею.

и

і

и

1) після приголосних (крім шиплячих і ц) Пушкін, Мічурін 1) після шиплячих і ц Чичиков, Шилов
2) на початку слова Ісаєва 2) при- Пришвін
 

/\ /\ /\ /\ 3) -ик-, -иц-, -ич-, -иЩ-

Рудич, Новиков

  4) якщо в українській мові є споріднені основи з и Тихомиров (тихий, мир) Сидоров (Сидір)

е

є

е

1) коли в російській мові по­значається [йе] (на по­чатку складу, після апо­строфа і м’якого знака) Єршов, Аляб’єв 1) після приголосних Лермонтов, Державін

2) -єв-, -єєв-

Голубєв, Рилєєв

2) після шиплячих, ц ір: -ев-, -еєв- Тютчев, Лазарев, Плещеєв
3) якщо в українських основах виступає і Рєпін (ріпа) Звєрєв (звір)

ё

йо

ьо

о

на початку складу йолкін в інших випадках Корольов після ч, щ Горбачов

 

2.         Переклад з російської.

Завдання: записати російські прізвища українською мовою.

[1]       Вправи 336—338 (письмово).

[2]       Вправа 294 (письмово).

3.         Самостійна робота.

Завдання: списати речення, вибираючи з дужок потрібні букви.

[1]       (Речення записані на дошці.)

Шевченко з нетерпінням чекав приїзду Щепк(и,і)на. (О. Іваненко)

М(і,и)чур(і,и)н сидів задумливий і байдужий до вітань. (О. Довженко)

Всім відомий такий тонкий і глибокий співець природи, як Пр(і, и)шв(і, и)н. (М. Рильський)

Серед співробітників редакції були Щедр(і,и)н, Сл(є,е)пцов, (Є, Е)л(і,и)с(є,е)єв, тут з’явився і молодий Писар(є,е)в. (О. Іваненко)

Прізвище Кушн(і,и)р походить від загальної назви куш¬нір, що відома у всіх мовах східних слов’ян. У «Словарі укра¬їнської мови» Б. Гр(і,и)ченка слово зафіксоване в значенні лю¬дина, яка вичинює овечі шкури. (І. Єфименко)

[2]       Вправа 295 (письмово).

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

[1, 2] Творча робота.

Завдання: написати в алфавітному порядку україн¬ською мовою подані прізвища, імена по батькові видатних людей.

Грибоедов Александр Сергеевич, Суворов Александр Васильевич, Глинка Михаил Иванович, Васнецов Виктор Михайлович, Репин Илья Ефимович, Пржевальский Николай Михайлович, Тургенев Иван Сергеевич.

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 37, вправа 342 (письмово).

[2]       Підручник, § 32, вправа 296 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.