План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 44 Тема. Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про прикметник.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про прикметник як частину мови, дати зразок розбору прикметника; розвивати пам’ять, увагу, культуру усного й писемного мовлення; виховувати культуру усного й писемного мовлення; виховувати любов до рідної мови.

Обладнання: підручник, схема розбору прикметника, тестові завдання.

          ХІД УРОКУ     

І.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІ.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

ІІІ.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Творча робота.

[1, 2] Завдання: скласти зв’язне висловлювання на одну з тем:

—        Розряди прикметників за значенням.

—        Ступені порівняння прикметників.

—        Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання.

—        Способи творення прикметників.

—        Написання найуживаніших суфіксів прикметників.

—        Н і нн у прикметниках.

—        Не з прикметниками.

—        Написання складних прикметників разом і через дефіс.

Замість цієї роботи учитель може провести опитування, користуючись матеріалом підручника.

[1]       С. 127—128.

[2]       С. 111.

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Ознайомлення зі схемою розбору прикметника.

[1]       Схема розбору прикметника.

1)         Частина мови.

2)         Початкова форма (Н. в. однини чоловічого роду)

3)         Постійні ознаки:

а)         група за значенням;

б)         ступінь порівняння (для якісних);

в)         група за відмінюванням (тверда чи м’яка).

4)         Непостійні ознаки:

а)         число;

б)         рід (в однині);

в)         відмінок.

5)         Синтаксична роль.

[2]       с. 109.

2.         Робота в зошитах.

[1]       Завдання: списати речення, вставляючи, де треба, пропущені букви і розкриваючи дужки; зробити письмовий розбір трьох прикметників за схемою; пояснити орфограми.

Багрова смуга зорі серед слизьких хмар здавалася вогнян.. им потоком. (М. горький)

(Не)в..лик..й будинок артілі мит..ю наповнився людьми. (І. Луценко)

Хата лісника стояла на (не)велик..й г..лявині між двома височен..ими дубами. (О. гончар)

У справедл..в..х армій доля завжди пр..красна. (О. гончар) Черниш бачив облич..(я,а) (не)войовниче, а якесь мирне. (О. гончар)

Вечірн.. сір.. море лягло до самих ніг. (Б. Швець)

Вправа 349 (письмово).

[2]       а) Підручник, вправа 297.

б)         Завдання 11 С. 111.

3.         Проведення тестування.

1.         Визначіть ступінь порівняння прикметника більш теп¬лий:

а) вищий;

б)         найвищий.

2.         Визначіть ступінь порівняння прикметника щонайкра¬щий:

а)         проста форма вищого ступеня;

б) проста форма найвищого ступеня;

в)         складена форма вищого ступеня;

г)         складена форма найвищого ступеня;

3.         Прикметник темний відноситься до розряду:

V         а) якісних прикметників;

б)         відносних;

в)         присвійних.

4.         Ступені порівняння і коротку форму мають: а) присвійні прикметники;

б) якісні;

в)         відносні.

5.         Укажіть присвійний прикметник: а) золотий;

б) вовняний;

в)         дзвінкий.

6.         Відносні прикметники:

а)         вказують на таку ознаку, яка може бути у предмета в більшій чи меншій мірі;

б) вказують на ознаки предметів за різноманітними

відношеннями між предметам;

в)         означають приналежність чого-небудь людині чи тварині.

7.         Не з прикметниками пишеться разом, якщо:

а)         до цих прикметників є протиставлення;

б)         між не і прикметником можна вставити слова є, був;

в) прикметник з не можна замінити синонімом.

8.         Укажіть, у якому прикметник пишеться -нн-:

а)         змії..ий;

б) страше..ий;

в)         глиня..ий.

9.         Укажіть прикметник, у якому пишеться -н-:

а)         щоде..ий;

б)         сумлі..ий;

в) качи..ий.

10.       Складні прикметники пишуться разом, якщо:

а)         прикметники означають відтінки кольору і смаку;

б)         вони утворені від незалежних одне від одного слів;

V         в) утворені від залежних одне від одного слів.

11.       Прикметник жовто(гарячий) пишеться:

а) разом;

б)         окремо;

в)         через дефіс.

12.       Прикметник (науково)дослідний пишеться:

а)         разом;

б)         окремо;

в) через дефіс.

13.       Прикметник (загально)корисний пишеться:

а) разом;

б)         окремо;

в)         через дефіс.

V.      ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Повторити правила, вправа 348 (письмово).

[2]       Повторити правила, завдання 15 с. 111 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.