План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 49 Тема. Збірні числівники, числівники прості, складні і складені.

Мета: детальніше ознайомити учнів зі збірними числівниками, навчити визначати числівники за будовою, знаходити їх у тексті; прищеплювати любов до прекрасного, до минулого України.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

І.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.         Перевірка домашнього завдання.

2.         Запитання до учнів.

—        Що називається числівником?

—        На які дві групи поділяються всі числівники?

—        На які розряди за значенням поділяються кількісні числівники?

3.         [1, 2] Вибірковий диктант.

Завдання: виписати з тексту числівники, вказати, які з них кількісні, а які порядкові.

Військо Запорозької Січі часом сплутують з реєстровим козацьким військом. Напередодні повстання під проводом Хмельницького ця створена польським королем з найманців армія мала шість полків. В кожному полку було по одній тисячі козаків.

Військо ж Запорозької Січі традиційно складалося з тридцяти восьми куренів. На початку повстання це військо нараховувало вісім тисяч козаків.

Під час повстання на Січі один з полків реєстрового війська перейшов на бік Хмельницького. Інші п’ять полків перейшли до нього під час битви на Жовтих Водах.

Повстання проти польської шляхти під проводом Богдана Хмельницького розпочалося тисяча шістсот сорок восьмого року.

(З книги «Як козаки воювали»)

ІІ.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ діяльності ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Слово вчителя.

Збірні числівники утворюються тільки від числівників від двох до двадцяти, а також від числівника тридцять.

Збірні числівники поєднуються:

а)         з іменниками чоловічого та середнього роду, які позна-чають осіб чоловічої статі (семеро хлопців), дітей та ма¬лят тварин (троє немовлят, шестеро зайченят);

б)         з іменниками, які вживаються тільки у множині (троє воріт, двоє саней).

З іменниками жіночого роду збірні числівники не вжива-ються, за винятком числівника обидві: обидві подруги.

2.         Практичне завдання.

—        Від поданих чисел утворіть збірні числівники.

Два-три з них уведіть до самостійно складених речень.

9,         10, 11, 18, 20, 30.

3.         Слово вчителя.

За будовою числівники поділяються на прості — однослівні числівники, що мають один корінь (два, шостий), складні — однослівні числівники, що складаються з двох коренів (сімнадцять, тринадцять, п’ятнадцять) та складені — числівники, що складаються з двох і більше простих і складних числівників (двадцять третій, триста сімдесят п’ять, чотири сьомих).

4.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 370 (письмово), вправа 362 (усно).

[2]       Вправа 303 (письмово), вправа 307 (усно).

5.         [1, 2] Розподільний диктант.

З а в д а н н я: записати числівники у три колонки: у пер¬шу — прості, у другу — складні, у третю — складені.

Триста, шістнадцять, вісім, дві четвертих, п’ять, одинад¬цять, чотириста сорок три, десять, один, двадцять мільйонів, сто, дев’ятсот.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

[1]       [2] Гра «Редактор».

З а в д а н н я: виправити помилки в реченнях, записаних на дошці. Визначити вид числівників за будовою.

Біля лісу зупинилися троє бійці.

Три брата зустрілися після довгої розлуки.

Вони пробігли дві десятих кілометрів.

Юрко заплатив п’ятнадцять гривня.

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 42, вправа 372 (письмово).

[2]       Підручник, § 33, вправа 306 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.