План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 66 Тема. Дефіс у неозначених займенниках. Ні в заперечних займенниках.

Мета: повторити з учнями матеріал і поглибити знання про неозначені й заперечні займенники, домогтися засвоєння правил написання неозначених та заперечних займенників, формувати вміння користуватися цими правилами на практиці; розвивати пам’ять, мислення; виховувати старанність та наполегливість у навчанні, любов до Батьківщини.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

І.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.      Перевірка домашнього завдання.

2.      Запитання до учнів.

—        Що називається займенником?

—        Як утворюються неозначені та заперечні займенники?

ІІ.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. [1, 2] Робота з таблицею.

Разом Через дефіс Окремо
абихто, дещо, хтось, якийсь, нічий, ніщо хто-небудь,

будь-що,

казна-який,

аби з ким, де в ко­го, будь з чим, каз­на в кого, хтозна до чого, ні про що, ні в чому
хтозна-чий

Висновок: неозначені займенники з аби-, де- і -сь пишуться разом, а з будь-, казна-, хтозна і -небудь — через дефіс. Заперечні займенники з ні- пишуться разом. Якщо між складовими частинами неозначених і заперечних займенників стоїть прийменник, то вони пишуться окремо.

2.         [1, 2] Практична робота.

Завдання: записати речення, знайти займенники, пояснити їх правопис.

Знай, що в житті є деякі речі, які ні з чим не можна порівняти й зіставити. Це рідний край, наша Вітчизна. Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто без Батьківщини — ніщо. (За В. Сухомлинським)

Коли не зможу я нічим рідній вітчизні прислужитися, намагатимусь ніколи ні в чому не нашкодити. (Г. Сковорода)

3.         [1, 2] Розподільний диктант.

З а в д а н н я: записати займенники в три колонки: разом, через дефіс, окремо.

Нічий, будь-хто, якомусь, ні в що, казна-хто, ні до кого, ніскільки, який-небудь, декого, абиякий, будь з ким, хтозна до чого, де в чому, чий-небудь.

4.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 508 (письмово).

[2]       Вправа 398 (письмово).

5.         Слово вчителя.

Займенники нікого — нікого, нічого — нічого, нікому — нікому, нічому—нічому розрізняються за значенням:

а)         нікого, нічого, нікому, нічому — означають відсутність будь-кого чи будь-чого;

б)         нікого, нічого, нікому, нічому — небажання чи неможливість вчинити щось відносно будь-кого чи будь-чого.

6.         [1, 2] Творча робота.

Скласти й записати речення із займенниками нічого — нічого, нікому—нікому.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Запитання до учнів.

—        Коли неозначені займенники пишуться разом, через де¬фіс, окремо?

—        В яких випадках заперечні займенники пишуться окре¬мо?

2.         Словниковий диктант.

Ніхто, ні до кого, нічий, ні в чому, ніякий, будь-хто, що- небудь, казна з ким, абиякий, чийсь, хтозна в чому, казна- скільки, аби в кого, де з чим, який-небудь, ніскільки.

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 55, вправа 510 (письмово).

[2]       Підручник, § 41, вправа 399 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.