План-конспект уроку (розробка уроків)

УРОК № 67 Тема. Неозначені та заперечні займенники, їх утворення і відмінювання.

Мета: ознайомити учнів із заперечними і неозначеними займенниками, особливостями утворення та відмінювання; розвивати мовлення, мислення, вміння аналізувати, робити висновки; виховувати старанність у навчанні.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

          ХІД УРОКУ     

І.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. [1, 2] Перевірка домашнього завдання.

Учні зачитують допис інформаційного характеру на одну з поданих тем.

ІІ.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV.    СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.         [1, 2] Тренувальна вправа.

З а в д а н н я: записати речення, назвати займенник, визначити його розряд за значенням, сказати, на що він указує.

Ні жита, ні пшениці, ніякої травиченьки дощем не полило. (Л. Глібов)

2.         Слово вчителя.

Заперечні займенники вказують на відсутність особи чи предмета, їхніх ознак чи кількості. З префіксом ні- вони пишуться разом. Якщо ні і займенник розділені прийменником, то всі три слова пишуться окремо: ні в якого, ні до чого, ні про що.

3.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 504 (усно).

[2]       Вправа 395 (письмово).

4.         [1, 2] Робота біля дошки.

Завдання: записати речення, назвати займенник.

Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. (Г. Сковорода)

—        До якого розряду належить займенник?

—        На що він указує?

Висновок: неозначені займенники вказують на невідомі, неозначені предмети, їхні ознаки, кількість.

5.         Робота з таблицею.

Творення заперечних та неозначених займенників

Відносні займенники (хто, що, який, чий, котрий, скільки) + ні-

заперечні займенники

1 -“-ч

+ аби- будь- де-

хтозна-

 

неозначені

займенники

казна-

-небудь

-сь

6.         [1, 2] Колективна робота.

Завдання: утворити якнайбільше неозначених та запе-речних займенників від відносних хто, який, котрий, чий.

7.         Робота з підручником.

[1]       Вправа 507 (усно).

[2]       Вправа 396 (письмово).

8.         Слово вчителя.

Неозначені й заперечні займенники відмінюються так само, як і відносні, від яких вони утворені.

9.         [1, 2] Робота біля дошки.

Завдання: провідмінювати займенники ніхто, чиясь, будь-що.

V.      ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання до учнів.

—        Що означають заперечні й неозначені займенники?

—        Як утворюються заперечні й неозначені займенники?

VI.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

[1]       Підручник, § 55, вправа 503 (письмово).

[2]       Підручник, § 41, вправа 397 (письмово).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.